Брояка Антоніна Анатоліївна / Broiaka AA / Broyaka AA / Брояка А. А.
Брояка Антоніна Анатоліївна / Broiaka AA / Broyaka AA / Брояка А. А.
Вінницький національний аграрний університет к.е.н. доцент каф. економіки
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка та шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
АА Брояка
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні …, 2012
142012
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ
ГМ КАЛЕТНІК, ОВ КОВАЛЕНКО, АА БРОЯКА
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-26, 2017
112017
Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development
A Sakhno, I Salkova, A Broyaka, N Priamukhina
102019
A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth.
A Sakhno, I Salkova, A Broyaka, N Priamukhina
International Journal of Advanced Science and Technology.-2020.-№ 29 (8s …, 2020
82020
Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України.
АА Брояка
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний …, 2017
52017
Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України
АА Брояка
Економіка АПК, 142-147, 2010
52010
Current trends of development of the food industry and its place in the state economy
HM Kaletnik, OV Kovalenko, AA Broyaka
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky–Economy …, 2017
42017
Організація моніторингу інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві
АА Брояка
42011
Моніторинг сільськогосподарських дорадчих послуг: показники якості та ефективності
АА Брояка
Економіка АПК, 26-29, 2008
42008
Suchasni tendenciyi rozvytku xarchovoyi promyslovosti ta yiyi misce v ekonomici derzhavy
KGMK OV, AA Broyaka
Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky.[Current …, 2017
32017
Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення
АА Брояка
Економіка. Фінанси. Право, 52-58, 2017
32017
Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Сучасні економічні теорії» для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та …
АА Брояка
32015
COST EFFECTIVENESS AND ATTRACTING INVESTMENTS IN CROP SECTOR
IY Salkova, NV Polishchuk, AA Broyaka, AV Kucher
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (32), 176-186, 2020
22020
Tendentsii rozvytku rynku pratsi Ukrainy v suchasnykh umovakh [Trendy development of the Ukrainian market in modern minds]
AA Broyaka, RO Lukiianenko
Ekonomika. Finansy. Pravo, 4-10, 2019
22019
Tendencies of the labor market development in Ukraine under the modern conditions
AA Broyaka, RO Lukiianenko
Economics. Finances. Law, 4-10, 2019
22019
The current state and tendencies of innovation and investment development of food industry enterprises
AA Broyaka, OP Khayetsk
Economics. Finances. Management: topical issues of science and practice, 2018
22018
Current problems of ensuring food security in Ukraine and their solutions
AA Broyaka
Economics. Finances. Law 4, 2, 2017
22017
Modern progress of food industry trends and its place are in the economy of the state
HM Kaletnyk, OV Kovalenko, AA Broiaka
Economics, Finance and Management: pressing questions of science and …, 2017
22017
Formuvannia derzhavnoi ahrarnoi polityky schodo eksportu ta importu silskohospodarskoi produktsii [The formation of the state agrarian policy on import and export of agricultural]
AA Broiaka
Zbirnyk naukovykh prats VNAU.–Seriia: Ekonomichni nauky–The collection of …, 2012
22012
Assessment of staffing of agricultural advisory
AA Broyaka
Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University, 52, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20