Смикодуб Тетяна Георгіївна
Смикодуб Тетяна Георгіївна
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, кафедра Програмного забезпечення автоматизованих систем
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмізація та програмування", Ч.1.
ЄЮ Беркунський, АЮ Павленко, ТГ Смикодуб
Миколаїв : НУК, 2016
10*2016
Constructing the transformed prediction ellipses on the basis of normalizing transformations for bivariate non-Gaussian data
SB Prykhodko, NV Prykhodko, OO Kudin, TG Smykodub
Проблемы информационных технологий, 134-138, 2017
52017
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы программирования". В двух частях. Часть 1
СБ Приходько, ЛН Макарова, ТГ Смикодуб
Николаев: НУК, 2016
4*2016
Using Microservices in Educational Applications of IT-Company
Y Berkunskyi, K Knyrik, T Farionova, T Smykodub
2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering …, 2017
12017
Чотирьохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру Java-застосунків з відкритим кодом
СБ Приходько, НВ Приходько, ТГ Смикодуб
Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені …, 2020
2020
Побудова рівняння нелінійної регресії для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем з відкритим кодом на PHP
С Приходько, Н Приходько, Т Смикодуб, О Спинов
Проблеми інформаційних технологій, 118-125, 2018
2018
Побудова нелінійних регресійних рівнянь на основі двомірних нормалізуючих перетворень
СБ Приходько, НВ Приходько, ЛМ Макарова, ОО Кудін, ТГ Смикодуб
Вісник Херсонського національного технічного університету, 333-337, 2017
2017
Побудова нелінійних регресійних рівнянь для оцінювання трудомісткості виконання програмних проектів на основі нормалізуючих перетворень
СБ Приходько, НВ Приходько, ТГ Смикодуб
Прикладні науково-технічні дослідження, 1, 2017
2017
Комп’ютерне моделювання трудомісткості виконання програмних проектів за нелінійною регресійною моделлю
ІА Комаровський, ТГ Літвінов, А. В., Смикодуб
Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІ …, 2017
2017
Приходько СБ ПОБУДОВА РІВНЯННЯ ТРАНСФОРМОВАНОГО ЕЛІПСУ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ
СБ Приходько, ЛМ Макарова, ТГ Смикодуб, КК Ульянов
AGIT-2017, 89, 2017
2017
Моделі обміну інформацією в аутсорсинговому проекті
ОІ Маршак, СС Г., ТГ Смикодуб
Інновації в суднобудуванні та океанотехніці, 357-358, 2015
2015
Прогнозирование срока службы деталей узлов и механизмов упаковочного оборудования фирмы TETRAPAK
АЕ Беркунский, ТГ Смикодуб,
Інновації в суднобудуванні та океанотехніці, 376-377, 2015
2015
Конфигурация информационного взаимодействия проектных мультикоманд
ОМ Возний, ОІ Маршак, ТГ Смикодуб
Матеріали ХІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку …, 2014
2014
Концепция управления проектами на основе диаграмм состояний системы-продукта
ОМ Возний, ОІ Маршак, ТГ Смикодуб
Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика: матеріали Міжнародної науково …, 2014
2014
Прогнозирование показателей проектов и программ регионального развития на основе имитационного моделирования
ОМ Возний, НР Книрік, ОІ Маршак, ТГ Смикодуб
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами …, 2013
2013
Використання інтерактивного тренінгу на базі SIMULTRAIN при навчанні студентів спеціальності «Управління проектами»
МО І., ТГ Смикодуб
Тези доповідей форуму молодих науковців НУК "Макаровські читання", 1, 2012
2012
Формирование критериев оценки компетентности экспертов виртуальной проектной команды
ОІ Маршак, ТГ Смикодуб
Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції …, 2012
2012
Використання комп’ютерного симулятора SIMULTRAIN в інтерактивних тренінгах з управління проектами
ОМ Возний, ОІ Маршак, ТГ Смикодуб
Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика, 45-48, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18