Подписаться
Kovtun Natalia
Kovtun Natalia
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика
НВ Ковтун
Київ: ІМЕКС, 2005
482005
Цінні папери: підручник/ВД Базилевич, ВМ Шелудько, НВ Ковтун та ін.;
ВД Базилевича
К.: Знання, 2011
30*2011
Теорія статистики
НВ Ковтун
Знання, 2012
23*2012
Теорія статистики
В Ковтун, Наталія
Знання, 2012
23*2012
Теорія статистики: підручник
НВ Ковтун, ЕВ Галицька
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2008
232008
Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій
Н Ковтун
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
232008
Загальна теорія статистики: Курс лекцій
НВ Ковтун, ГС Столяров
К.: Четверта хвиля, 130-131, 1996
231996
Фінансова статистика: навч. посіб.
ЕВ Галицька, НВ Ковтун
К.: Кондор, 2008
182008
Теорія статистики: курс лекцій, практикум
НВ Ковтун
К.: ІМЕКС.–2007.–276 с, 2007
172007
Міжнародний досвід оцінювання якості життя населенняі можливості його використання в Україні
Н Ковтун, І Романюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
152013
Tsinni papery [Securities]
VD Bazylevych, VM Sheludko, NV Kovtun
Kyiv: Znannia, 2011
152011
Сучасні тенденції розвитку страхової діяльності в Україні: макроекономічні і регіональні аспекти
НВ Ковтун
Статистика України, 38-44, 2007
142007
Analysis of trends and factors in breast multiple primary malignant neoplasms
I Motuzyuk, O Sydorchuk, N Kovtun, Z Palian, Y Kostiuchenko
Breast Cancer: Basic and Clinical Research 12, 1178223418759959, 2018
132018
Statystychne doslidzhennia investytsiinoho protsesu ta investytsiinoi diialnosti: teoriia, metodolohiia, praktyka
NV Kovtun
Кyiv, ІMЕКS, 2005
112005
Фактори формування зовнішнього державного боргу
НВ Ковтун, ОЯ Доліновська
Фінанси України, 38-52, 2013
102013
АРМ статистика: Навч. посібник
ГС Столяров, ДГ Ємшанов, НВ Ковтун
К.: КНЕУ 268, 13, 1999
101999
Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini
EM Libanova, OM Hladun, LS Lisohor, LH Tkachenko, NV Kovtun
Analitychna dopovid. Kyiv, Ukraine, 2013
92013
Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері
Н Ковтун
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2011
92011
Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій
НВ Ковтун
Статистика України, 54-57, 2004
92004
Multidimensional assessment of globalization at the level of a company (sectors)
N Kovtun, A Ignatyuk
Procedia Economics and Finance 16, 690-702, 2014
62014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20