Микола Сидоров Mykola Sydorov
Микола Сидоров Mykola Sydorov
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в knu.ua
НазваПосиланняРік
Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу
М Сидоров, Д Табаков
Політичний менеджмент, 2008
162008
Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу
М Сидоров, Є Соколовська
Соціологічні студії, 76-83, 2013
62013
Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті
МВС Сидоров
Соціальні технології, 164-175, 2009
62009
Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник
ВС Донченко, МВС Сидоров, ММ Шарапов
ВЦ 'Академія', 2009
4*2009
Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках)
АМ Марченко, МВС Сидоров
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
32014
Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції.
МВС Сидоров
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових …, 2014
32014
Використання параданих у соціологічних дослідженнях | Использование параданных в социологических исследованиях
МВС Сидоров
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 198-208, 2011
32011
Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник
ВС Донченко, МВС Сидоров
Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015
22015
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ: ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФЕРХЮЛЬСТА ДЛЯ ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ
МВС Сидоров
Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки 1 (26), 37-49, 2015
22015
Internet jak zasib komunikaciji ta socialjnogho vplyvu (Internet as a means of communication and social influence)
M Sydorov
Politychnyj menedzhment, 119-125, 2008
22008
Integral representation of solutions of iterative Helmholtz equation and polyharmonic equation
I Aleksandrovych, M Sydorov
Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kiev, Univ. Im. Tarasa Shevchenka 2, 203-207, 2001
22001
Практична реалізація факторіального дизайну засобами R
М Сидоров
Соціологічні студії, 58-66, 2015
12015
Використання limesurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуванні
МВС Сидоров, ОС Середа, ОМ Мраморнова
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 1 (29), 2015
12015
ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ФАКТОРІВ ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ РОБОЧОГО МІСЦЯ
М Сидоров
Youth in Central and Eastern Europe Sociological Studies 1 (3), 83-96, 2015
1*2015
Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України
МВС Сидоров, ЄВ Соколовська
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник, 103-111, 2013
12013
Про деякі особливості проведення опитувань у Інтернеті
МВС Сидоров
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових …, 2012
12012
Differential Operators Specifying the Solution of an Elliptic Iterated Equation
IM Alexandrovich, MVS Sydorov
Ukrainian Mathematical Journal 71 (3), 495-504, 2019
2019
Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу
ІМ Александрович, МВС Сидоров
Український математичний журнал 71 (03), 433-440, 2019
2019
Математика для соціологів. Навчальний посібник
МВС Сидоров
К: Каравела, 2019
2019
Фактори задоволеності студентів навчальним процесом (на прикладі дослідження студентів КНУ)
М Сидоров, В Довбня
Соціологічні студії, 45-52, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20