Олег  Болтянський / Oleh Boltianskyi / Олег  Болтянский (ORCID: 0000-0002-9543-5538)
Олег Болтянський / Oleh Boltianskyi / Олег Болтянский (ORCID: 0000-0002-9543-5538)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms
O Boltianskyi, B Boltianskyi, N Boltianska, S Sosnowski
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 16 (2), 2016
922016
Екологічна безпека виробництва і витрати матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
762015
Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
682014
An analysis of the main areas of resource conservation in animal husbandry
B O. V., B N. I.
Motrol: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 1 (18), 49–54, 2016
57*2016
Зменшення витрат енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції "Крамаровські …, 2015
562015
Використання нанотехнологій при безрозбірному сервісі автотракторної техніки
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
532011
Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве
Н Болтянская, О Болтянский
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 1 (Вип. 18 …, 2016
432016
Аналіз основних тенденції розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
432011
Умови забезпечення ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2016
42*2016
Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
402017
Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом поліпшення рівня технічного сервісу
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ …, 2015
342015
Використання різних критеріїв при визначенні кількості запасних частин
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання, 3-8, 2006
342006
Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (6 …, 2016
292016
Напрями енергоефективного розвитку агропромислового комплексу України
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
Поліський національний університет, 2020
232020
Першочергові завдання з модернізації сільського господарства
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
ТДАТУ, 2020
232020
Визначення пріоритетних завдань з розвитку сільського господарства
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
232020
Наслідки неправильної переддоїльної стимуляції вимені високопродуктивних корів
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві : мат. VI наук.-техн …, 2018
232018
Визначення напрямів енергозбереження в сільському господарстві
НІ Болтянська, НИ Болтянская, ОВ Болтянський, ОВ Болтянский
222020
Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
212020
Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
212020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20