Леся Ковач (Lesia L. Kovach)
Леся Ковач (Lesia L. Kovach)
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, відділ національних
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості:[Монографія.]
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, О Калакура, Н Кочан, ...
К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
92011
Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр.
ЛЛ Ковач
Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01, 16 с., 2003
72003
Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку
ЛЛ Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2008
42008
Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на території сучасної Галичини в працях і оцінках вітчизняних науковців.
Л Ковач
П'ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри …, 2014
3*2014
Мовна ситуація та мовна політика в Україні
ЛЛ Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2010
32010
Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на Закарпатті після здобуття Україною державної незалежності
ЛЛ Ковач
Наукові записки / Курасівські читання-2005 1 (30), 211-220, 2006
32006
Національно-культурні товариства Донбасу в інституціалізації громадянського суспільства в Україні
Л Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2013
22013
Мовно-освітня ситуація в Автономній республіці Крим: тенденції останніх років
ЛЛ Ковач
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
22010
Динаміка етнопрофесійної структури зайнятості населення сучасної Галичини: етнополітичний контекст
ЛЛ Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2015
12015
Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону
Л Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
12013
Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України
Л Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2011
12011
Мовна політика України: проблеми, реалізація, перспективи
ЛЛ Ковач
Збірник наукових праць" Політологічні студії", 2010
12010
Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку
ЛЛ Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2007
12007
Національні меншини України в політичних процесах ХХ - ХХІ століть
ВВ Котигоренко, ОЯ Калакура, ЛЛ Ковач, ВВ Коцур, ЮО Ніколаєць, ...
2020
Національні меншини на землях України у складі Другої Речі Посполитої: українсько-польський політологічний дискурс
Л Ковач
Humanitarium 41 (№3), 45 - 58, 2019
2019
Національне питання у міжвоєнній Польщі: аналіз основних концепцій
Л Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф …, 2019
2019
Товариство Педагогічне у Береговому: історія заснування та діяльності
ЛЛ Ковач
Humanitarium 40 (Вип.3: Філософія), 76-85, 2018
2018
Українсько-польські відносини в умовах сучасних викликів
Л Ковач
Наукові записки з української історії: збірник наукових статей, 101-109, 2017
2017
Соціально-економічний розвиток сучасного українського суспільства та його вплив на політичні процеси в країні
Л Ковач
Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник …, 2017
2017
Суспільно-політичний розвиток Закарпаття у міжвоєнний період в оцінках вітчизняних і зарубіжних науковців.
Л Ковач
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20