Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: професіонал, 2004
53*2004
Методологические аспекты оценки эффективности лечения на курорте
ВМ Савченко
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры, 12-15, 2000
282000
Физическая реабилитация при нарушениях осанки и плоскостопии:[учеб. пособие]
ОВ Пешкова, ЕН Мятыга, ЕВ Бисмак
Харьков, 2012.–124 с, 2012
262012
Формализованная система базовых клинических показателей для оценки состояния больных с хроническими необструктивными и обструктивными болезнями легких
ВМ Савченко
Укр. пульмонол. журнал, 46-50, 2001
262001
Комп’ютерні технології під час навчання біології
ЄО Неведомська
Біологія і хімія в школі, 10-14, 2007
162007
Унифицированная стандартизация значений показателей исследования в клинической пульмонологии
ВМ Савченко
Украiньский пульмонологiчний журнал, 22-25, 2002
162002
Особенности изменений физической работоспособности и ее кардиореспираторного обеспечения у юных спортсменов под влиянием тренировочных нагрузок различной направленности
МФ Хорошуха
М., 1989.–24с, 1989
161989
Спортивна медицина
ВП Мурза, МФ Хорошуха, ОА Архипов
навч. пос./ВП Мурза, ОА Архипов, МФ Хорошуха.–К.: Університет «Україна, 2007
14*2007
Анализ нозологий у студентов специальной медицинской группы в связи с применением современных средств лечебной физической культуры
ЕВ Бисмак, ОВ Пешкова
Слобожанський науково-спортивний вісник, 89-94, 2012
112012
Метод роwer-ергометрії у визначенні фізичної працездатності юних спортсменів (повідомлення перше)
МФ Хорошуха
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
112006
Типологія навчальних завдань для формування біологічних понять
ЄО Неведомська
Біологія і хімія в школі, 30-33, 2003
102003
Основи здоров’я юних спортсменів: монографія/Михайло Федорович Хорошуха; Нац. пед. ун-т імені МП Драгоманова
МФ Хорошуха
К.: НУБіП України, 2014
92014
Хищные клещы семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендрологических парков и ботанических садов Украины/Институт зоологии им. ИИ Шмальгаузена НАН Украины
ЛО Колодочка, ИД Омери
К.: Вид-во, 2011
92011
Автоматизация прогнозирования обострений и исходов лечения бронхиальной астмы
ВМ Савченко
Донич СГ, Солдатченко СС, Савченко ВМ Прогнозирование обострений …, 2010
92010
Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні
ОВ Бісмак
Освітологічний дискурс, 1-12, 2015
82015
Про інформативність психофізіологічних показників у проведенні комплексного відбору юних спортсменів, які спеціалізуються в циклічних видах спорту
МФ Хорошуха
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 59-64, 2005
82005
Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Каневского заповедника
ЛА Колодочка, ИД Омери
Вестник зоологии, 2007
72007
Чернобыльская катастрофа: Патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний/Под ред. ВП Терещенко, ЛВ Дегтяревой.
ВП Терещенко, ЛВ Дегтярева, ТП Сегеда
К.: МИЦ «Мединформ», 2006.–172 с, 2006
72006
Експрес-метод самооцінки рівня абсолютного (фізичного, психічного та духовного) здоров’я в оздоровчому тренуванні
МФ Хорошуха
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
72005
Вивчення взаємозв’язку між девіантною поведінкою та спрямованістю тренувального процесу юних спортсменів (із результатів ретроспективних спостережень автора)/Хорошуха МФ
МФ Хорошуха
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20