Катерина Багацька, Екатерина Багацкая, Kateryna Bagatska
Катерина Багацька, Екатерина Багацкая, Kateryna Bagatska
Київський Національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Выбор ключевых финансовых индикаторов для сбалансированной системы показателей в условиях неопределенности и риска
ЕВ Багацкая
Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014
182014
Фінансовий механізм санації підприємства
КВ Багацька
]/КВ Багацька.-Запоріжжя, 2005.-215 с, 2006
142006
Фінансова санація підприємств
АВ Чупіс, КВ Багацька, ЛІ Катан
АВ Чупіс, КВ Багацька, Катан ЛІ–Суми: Довкілля, 2006
122006
Теоретичні основи і практичні аспекти вартісно-орієнтованого підходу в управлінні фінансами
КВ Багацька
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 81, 2012
112012
Використання економічної доданої вартості як критерію ефективності діяльності підприємства
КВ Багацька
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і …, 2011
92011
Управління фінансовою санацією підприємства: підручник
ТА Говорушко, ІВ Дем’яненко, КВ Багацька
К.: ЦУЛ, 2013
52013
Методичні підходи до аналізу грошових потоків
К Багацька
Економічний аналіз, 11-14, 2012
52012
Еволюція поняття" капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів
КВ Багацька
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2016
42016
Фінансове планування як складова фінансового механізму підприємств
КВ Багацька
Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації …, 2015
42015
Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління
КВ Багацька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
32015
Бюджетна система
ТА Говорушко
Навчальний посібник.–Львів, 230-234, 2014
32014
Особливості визначення доданої вартості підприємства в сучасних умовах
КВ Багацька
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання: зб. тез доп …, 0
3
Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки
ВВ Зимовець, КВ Багацька
Світ фінансів, 7-21, 2018
22018
Фінансовий аналіз
КВ Багацька
К.: Видавничий дім «АртЕк, 2014
22014
Фінансова діагностика діяльності підприємства в системі прийняття управлінських рішень: кол. моногр
КВ Багацька
URL: http://dspace. nuft. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/14082/1, 2013
22013
Оцінка формування капіталу підприємств корпоративного типу
КВ Багацька
Вісник Сумского нац. аграр. ун-ту. Сер. Фінанси і кредит, 54-58, 2012
22012
Діагностика і управління ризиком ліквідності підприємства
К Багацька
Економічний аналіз, 19-22, 2012
22012
The real sector of Ukrainian economy capitalization: trends and consequences
V ZYMOVETS, K BAGATSKA
World of finance, 7-21, 2019
12019
Фінансовий моніторинг комунальних підприємств в системі підзвітності і прозрості місцевого самоврядування
КВ Багацька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції
КВ Багацька, БІ Пюро
Облік і фінанси, 112-119, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20