Ганна Михайліченко
Ганна Михайліченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний розвиток туризму: монографія
ГІ Михайліченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
712012
Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу
ГІ Михайліченко
Економіка. Управління. Інновації, 2012
312012
Практика організації туристичних подорожей
ГІ Михайліченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
312003
Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону
ГІ Михайліченко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
232012
Інформаційна та збутова логістика в туризмі
ГІ Михайліченко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 02–Підприємництво, менеджмент та …, 2001
192001
Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток
ГІ Михайліченко
Проблеми економіки, 115-123, 2013
162013
National tourist brand: priorities and formation resources
A Mazaraki, M Boiko, G Mykhailichenko
Економiчний часопис-XXI, 42-46, 2013
13*2013
Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії
НФ Алексєєва, ЛМ Сакун
Економіка. Управління. Інновації, 2012
102012
Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму
ІЯ Антоненко, ГІ Михайліченко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
92011
Інноваційний шлях розвитку підприємств готельної індустрії України
НВ Бунтова
Демократичне врядування, 2013
72013
Вектори сучасних трансформацій системи державного регулювання інноваційного розвитку туризму
ГІ Михайліченко
Інноваційна економіка, 39-45, 2012
72012
Організація туристичних подорожей: навч. посіб.
ГІ Михайліченко
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
72011
Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму
МГ Бойко, ГІ Михайліченко
Економіка та держава, 47-49, 2010
72010
Інноваційні підходи до формування мультиплікаторів туризму
ГІ Михайліченко
Економіка і прогнозування, 134-146, 2012
62012
Фахове забезпечення галузевих стандартів вищої освіти з напрямів «Менеджмент»,«Туризм»
ГІ Михайліченко
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2007
62007
Удосконалення технології створення туристичного продукту
ГІ Михайліченко
Вісник КДТЕУ, 41-50, 2000
62000
Інноваційний потенціал туристичного підприємства
ГІ Михайліченко
Економіка розвитку, 65, 2013
52013
Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства
A Mikhalchenko
Економічний часопис-ХХІ, 80-83, 2013
42013
Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму
КА Галасюк
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
32015
Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку
ГІ Михайліченко
Інноваційна економіка, 24-32, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20