Ганна Михайліченко
Ганна Михайліченко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний розвиток туризму: монографія
ГІ Михайліченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
812012
Практика організації туристичних подорожей
ГІ Михайліченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
352003
Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу
ГІ Михайліченко
Економіка. Управління. Інновації, 2012
342012
Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону
ГІ Михайліченко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
232012
Інформаційна та збутова логістика в туризмі
ГІ Михайліченко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 02–Підприємництво, менеджмент та …, 2001
202001
Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток
ГІ Михайліченко
Проблеми економіки, 115-123, 2013
192013
National tourist brand: priorities and formation resources
A Mazaraki, M Boiko, G Mykhailichenko
Економiчний часопис-XXI, 42-46, 2013
122013
Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії
НФ Алексєєва, ЛМ Сакун
Економіка. Управління. Інновації, 2012
102012
Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму
ІЯ Антоненко, ГІ Михайліченко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
102011
Організація туристичних подорожей: навч. посіб.
ГІ Михайліченко
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
92011
Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму
МГ Бойко, ГІ Михайліченко
Економіка та держава, 47-49, 2010
92010
Інноваційний шлях розвитку підприємств готельної індустрії України
НВ Бунтова
Демократичне врядування, 2013
82013
Удосконалення технології створення туристичного продукту
ГІ Михайліченко
Вісник КДТЕУ, 41-50, 2013
72013
Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства
A Mikhalchenko
Економічний часопис-ХХІ, 80-83, 2013
72013
Вектори сучасних трансформацій системи державного регулювання інноваційного розвитку туризму
ГІ Михайліченко
Інноваційна економіка, 39-45, 2012
72012
Фахове забезпечення галузевих стандартів вищої освіти з напрямів «Менеджмент»,«Туризм»
ГІ Михайліченко
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2007
62007
Основи туризмознавства: опорний конспект лекцій
ГІ Михайліченко
К.: КНТЕУ, 2013
52013
Інноваційний потенціал туристичного підприємства
ГІ Михайліченко, АИ Михайличенко
ХНЕУ, 2013
52013
Інноваційні підходи до формування мультиплікаторів туризму
ГІ Михайліченко
Економіка і прогнозування, 134-146, 2012
52012
Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму
КА Галасюк
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20