Михайлов Дмитро
Михайлов Дмитро
Києво-Могилянська Академія. кафедра філософії та релігієзнавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини
ДЄ Михайлов
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 3-11, 2018
2018
Постфеноменологічна експлікація проблеми взаємозв'язку (медіації) між людиною і технікою
Д Михайлов
2017
Матеріальна герменевтика Дона Айді: техніка як мовець невисловлюваного
Д Михайлов
2017
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛЮДИНИ І ТЕХНІКИ У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХХ СТОЛІТТЯ
ДЄ Михайлов
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ …, 2017
2017
Кілька зауваг щодо філософії техніки Брюно Латура
ДЄ Михайлов
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016 …, 2016
2016
Постфеноменологічна експлікація поняття техніки
ДЄ Михайлова
XІ Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління», 40-43, 2016
2016
К новому пониманию сущности человеческого бытия в философии Мартина Хайдеггера
ДЄ Михайлов
Гилея: научный вестник, 160-164, 2016
2016
До нового розуміння сутності людського буття у філософії Мартина Гайдеґера
ДЄ Михайлов
Науковий вісник Гілея 106 (3), 160-165, 2016
2016
Онтологічний підхід до феномену техніки у філософії ХХ століття
ДЄ Михайлов
X Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління», 50-52, 2015
2015
Проблема техніки у філософії Брюно Латура
ДЄ Михайлов
Магістеріум: Історико-філософські студії 65, 68-73, 2015
2015
Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі
ДЄ Михайлов
Наукові записки НаУКМА (Філософія та релігієзнавство) 164, 16-20, 2015
2015
Тлумачення досвіду у сучасній постантропології
ДЄ Михайлов
IX Міжнародна наукова конференція «Філософія: нове покоління», 48-51, 2014
2014
Основні напрями дослідження у сучасній постантропології
ДЄ Михайлов
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 18-24, 2014
2014
Філософія техніки М. Гайдеггера та сучасні постантропологічні студії
ДЄ Михайлов
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" 16, 116-121, 2014
2014
Головні напрями у сучасній постантрополоії
ДЄ Михайлов
Наукові записки НаУКМА (філософія та релігієзнавство) 154, 16-22, 2014
2014
Основні аспекти формування фінансового ринку як форми переміщення фінансового капіталу
А Алексеєнко, С Глазьєва, А Колганов, З Луцишин, І Лютий, ...
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 124, 2011
2011
Бондаревська Ірина Андріївна–доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Головащенко Сергій Іванович–кандидат філософських наук, доцент …
ВП Козловський, ІЯ Лисий, ТВ Лютий, ЮЮ Макух, ВІ Менжулін, ...
Гривінський Роман Романович–аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Козловський Віктор Петрович–кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та …
ВІ Менжулін, ДЄ Михайлов, ЛЛ Речич, ВА Самчук, ЮІ Сватко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18