кафедра теорії і методики фізичного виховання
кафедра теорії і методики фізичного виховання
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів
ТБ Кутек, ГП Грибан
Спортивний вісник Придніпров’я, 130-132, 2004
1062004
Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту
РФ Ахметов
дис.… доктора наук 24 (01), 2006
802006
Легка атлетика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів України
РФ Ахметов, ГМ Максименко, ТБ Кутек
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
682013
Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
362005
Прогноз результативности спортсменов на базе статистического факторного анализа и экспертного ранжирования полной совокупности антропометрических, технических и …
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
242004
Групповые статистические характеристики и факторный анализ многомерной совокупности параметров спортсменов в задачах прогноза результативности
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
202004
Фізична підготовленість і здоров’я молодших школярів
ІІ Вовченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
202001
Сучасна ссистема підготовка стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Полісся, 2002
182002
Вдосконалення технології управління підготовкою кваліфікованих спортсменок
Т Кутек
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 336-342, 2016
172016
Тренажерні комплекси в системі підготовки стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
162004
Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану
ІІ Вовченко
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-Київ, 2003
162003
Биомеханические технологии в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов
Р Ахметов, Т Кутек
Наука в олимпийском спорте, 70-75, 2013
152013
Формування дієвого ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до занять фіз. культурою, як основи здорового, фізично активного способу життя
ОІ Булгаков, АС Бондар, ОІ Кузьменко, АХ Дейнеко, ЛК Гріщенко
Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК, 157-160, 2009
152009
Проблеми й перспективи формування професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами інноваційних технологій
РФ Ахметов, ВК Шаверський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-52, 2007
142007
Фізичне виховання і воля
ГП Грибан
ПП «Рута», 2008
132008
Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров'я жінок 20-30 років
ТБ Кутек, ЛІ Погребенник
Молода спортивна наука України, 106-111, 2008
132008
Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках
ТБ Кутек
з фіз. вих. та спорту/ТБ Кутек.–Львів, 2014.–36 с, 0
13
Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток, які проживають в різних екологічних зонах України
Т Кутек
122001
Силовая подготовка спортсменов-гиревиков и ее связь с эффективностью тренировочного процесса
РФ Ахметов, ВН Романчук, КВ Пронтенко, АМ Боярчук
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2010
112010
Фізична підготовленість студентів медичного коледжу
ІІ Вовченко, ТВ Стаднік
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
112008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20