Підписатись
Паламарчук Віталій Дмитрович / Palamarchuk Vitalii
Паламарчук Віталій Дмитрович / Palamarchuk Vitalii
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри рослинництва, селекції та
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: навч. посібник
ВД Паламарчук, ОВ Климчук, ІС Поліщук, ОМ Колісник, АФ Борівський
Вінниця: ФОП Данилюк 636, 184, 2010
992010
Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: навчальний посібник
ВД Паламарчук, ІС Поліщук, СМ Каленська, ЛМ Єрмакова
982011
Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine
V Palamarchuk, I Honcharuk, T Honcharuk, N Telekalo
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 42-50, 2018
732018
The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure.
V Palamarchuk, N Telekalo
Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 (5), 2018
712018
Біологія та екологія сільськогосподарських рослин. Підручник.
ВД Паламарчук, ІС Поліщук, СМ Каленська, ЛМ Єрмакова
ФОП Рогальська І.О., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145, 2013
71*2013
Новітні агротехнології у рослинництві: Підручник
ВА Мазур, ВД Паламарчук, ІС Поліщук, ОД Паламарчук
Вінниця, ФОП Рогальська ІВ, 2017
682017
Кукурудза: селекція та вирощування гібридів [Монографія]
ВД Паламарчук, ВА Мазур, ОЛ Зозуля
ВД Паламарчук, ВА Мазур, ОЛ Зозуля–Вінниця: ВДАУ, 2009
502009
Системи сучасних інтенсивних технологій (2-ге видання виправлене та доповнене)
ВД Паламарчук, ІС Поліщук, ЛМ Єрмакова, СМ Каленська
С. М.. Каленська–Вінниця, 2012
372012
The modeling of the production process of high-starch corn hybrids of different maturity groups
V Palamarchuk, V Krychkovskyi, TN Honcharuk І
European Journal of Sustainable Development. 2021.№ 1, vol. 10. Р. 584-598., 2021
352021
Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Підручник
СМ Каленська, ЛМ Єрмакова, ВД Паламарчук, ІС Поліщук, МІ Поліщук
ФОП Рогальська І.О., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145, 2015
342015
Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного.
ВД Паламарчук, ІМ Дідур, ОМ Колісник, ОО Алєксєєв
монографія. Вінниця: Друк, 2020.-536 с., 2020
272020
Novitni ahrotekhnolohii u roslynnytstvi [Newest agrotechnologies in crop production]
VA Mazur, VD Palamarchuk, IS Polishchuk, OD Palamarchuk
Vinnytsia, 2017
232017
Biolohiia ta ekolohiia silskohospodarskykh roslyn [Biology and Ecology of Agricultural Plants]
VD Palamarchuk, IS Polishchuk, SM Kalenska, LM Yermakova
Vinnytsia: VNAU [in Ukrainian], 2013
212013
Новітні агротехнології у рослинництві.
ВД Паламарчук, ІС Поліщук, ВА Мазур, ОД Паламарчук
підручник.-Вінниця, 2017.-602 с., 2017
202017
Aspekty suchasnoi tekhnolohii vyroshchuvannia vysokokrokhmalnoi kukurudzy v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho [Aspects of modern technology of growing high-starch corn in the …
VD Palamarchuk, IM Didur, OM Kolisnyk, OO Alieksieiev
Vinnytsia: TOV" Druk".(536 s.)[in Ukrainian], 2020
152020
Мікробіологічні основи агротехнологій
МО Остапчук, ІС Поліщук, ОВ Мазур, ВД Паламарчук
Сільське господарство та лісівництво, 32-43, 2016
152016
Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак
ОВ Мазур, МВ Роїк, ВД Паламарчук
Сільське господарство та лісівництво, 68-77, 2015
142015
Systemy suchasnykh intensyvnykh tekhnolohii u roslynnytstvi [Systems of modern intensive technologies in crop production]
VD Palamarchuk, IS Polishchuk, OM Venediktov
Vinnytsia: Danyliuk VH [in Ukranian], 2011
142011
Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику
ВД Паламарчук
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2020
132020
Альтернативні аспекти використання зерна кукурудзи для отримання біоетанолу
ВД Паламарчук, ОВ Климчук
Збірник наукових праць ВНАУ, 123-129, 2010
132010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20