Ольга Гуманкова
Ольга Гуманкова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ОС Гуманкова
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
62012
Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі
ОС Гуманкова
Х.: Вид. група «Основа, 2009
62009
Заглиблюючись у світ казки
О Гуманкова
Іноземні мови в навчальних закладах, 100-103, 2003
52003
Автентичний текст–основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи
ОІК ЛІ Березенська, ОС Гуманкова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-10, 2004
42004
Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ОС Гуманкова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 111-115, 2011
12011
Готовність майбутніх учителів іноземних мов до здійснення диференційованого підходу–актуальна проблема практики професійного навчання у вузі
ОС Гуманкова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 103-106, 2008
12008
Доцільність використання диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів
ОС Гуманкова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-72, 2006
12006
Організація роботи груп за інтересами як продуктивний засіб розвитку творчої особистості майбутнього вчителя
ОС Гуманкова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 40-42, 2005
12005
ABC Land: навчальний посібник з англійської мови для дітей дошкільного віку
ОС Гуманкова, ОС Михайлова
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018
2018
Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя іноземної мови в дошкільній та початковій освіті
ОС Гуманкова, ОС Михайлова, ІВ Самойлюкевич, СВ Дєньгаєва, ...
Вид. ОО Євенок, 2018
2018
Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій
ОС Гуманкова, ЮВ Нестерчук
Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті, 2018
2018
Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку
ОС Гуманкова, ХВ Кваша
Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті, 2018
2018
Реалізація диференційованого навчання в процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів
ОС Гуманкова
Збірник наукових праць" Педагогічні науки" Херсонського державного університету, 2016
2016
Формування основ англомовної лексичної компетентності дітей дошкільного віку на основі використання автентичних матеріалів
ОС Гуманкова
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2016
2016
Формування основ англомовної діалогічної мовленнєвої компетентності дошкільників на засадах використання інтерактивного підходу
ОС Гуманкова
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2016
2016
Формування основ англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку на основі використання методу асоціативних символів
ОС Гуманкова
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2016
2016
Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX–XXI століттях
ОС Гуманкова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 81-86, 2015
2015
Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах
ОС Гуманкова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 97-101, 2015
2015
ABC Land: навчально-методичний посібник з навчання читання в початковій школі
ОСМ ОС Гуманкова
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
2014
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ
О Гуманкова
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20