Anatolii Vdovichen | Анатолій Вдовічен
Anatolii Vdovichen | Анатолій Вдовічен
Chernivtsi Trade And Economics Institute KNTEU
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону : Монографія / за ред. І.М. Школи, А.А. Вдовічена
ІМ Школа, АА Вдовічен, ТМ Ореховська
Чернівці: Книги-ХХІ, 2008
182008
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics …
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska, IM Bobukh, AA Vdovichen, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2015
142015
Інвестеційна діяльність
А Вдовічен
Економічний потенціал регіону: пріоритети використання : Монографія / І.М …, 2003
10*2003
Структурні пропорції формування і використання ВВП України та ЄС.
А Вдовічен, О Москвіна
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та …, 2015
9*2015
Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні
А Вдовічен, А Круглянко
Актуальні проблеми економіки, 220-231, 2015
82015
Проблеми диспропорційності розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні
А Вдовічен, А Круглянко
Актуальні проблеми економіки., 220-232, 2015
8*2015
Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку
А Вдовічен, О Соколюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 130-135, 2013
72013
Умови залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України.
А Вдовічен, І Школа
Регіональна економіка 2, 2002
72002
The influence of exhibition activities on regional development in terms of international cooperation
A Vdovichen, O Vdovichena
Ekonomiczne studia. Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityra gospodarcza …, 2014
62014
Макроекономічні диспропорції економіки України: сутність та особливості формування : Монографія
А Вдовічен
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017
52017
Потенціал виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій : Монографія
А Вдовічен, О Вдовічена
ВІЦ «Місто», 288, 2014
52014
Причини диспропорційного розвитку світової економіки
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 75-82, 2013
52013
Особливості диспропорційності національної економіки у контексті міжнародних порівнянь
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 47-60, 2012
52012
Актуальные проблемы современной науки: глобализационные процессы и диспропорциональность мировой экономики.
А Вдовичен
Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: Материалы II …, 2011
52011
Актуальные проблемы современной науки: глобализационные процессы и диспропорциональность мировой экономики
А Вдовичен
Экономика, психология, бизнес 21, 6-10, 2011
52011
Особливості управління структурними дисбалансами регіональних ринків праці в умовах цивілізаційних змін
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 55-63, 2016
42016
Роль світової тріади в диспропорційному розвитку глобальної економіки
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 49-59, 2013
42013
Influence of modern global economic disproportions is on position of Ukraine in ratings of competitiveness
A Vdovichen, O Vdovichena
Gospodarka i Finanse. Zarzadzanie kryzysowe jako element polityki spoleczno …, 2012
42012
Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні
А Вдовічен
Вісник Хмельницького національного університету : Економічні науки. № 3 1 …, 2012
42012
Теоретичні підходи дослідження категорії диспропорції
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 62-73, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20