Підписатись
Anatolii Vdovichen | Анатолій Вдовічен
Anatolii Vdovichen | Анатолій Вдовічен
Chernivtsi Trade And Economics Institute KNTEU
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics …
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska, IM Bobukh, AA Vdovichen, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2015
272015
Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону : Монографія / за ред. І.М. Школи, А.А. Вдовічена
ІМ Школа, АА Вдовічен, ТМ Ореховська
Чернівці: Книги-ХХІ, 2008
182008
Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні
А Вдовічен, А Круглянко
Актуальні проблеми економіки, 220-231, 2015
152015
Проблеми диспропорційності розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні
А Вдовічен, А Круглянко
Актуальні проблеми економіки., 220-232, 2015
15*2015
Інвестеційна діяльність
А Вдовічен
Економічний потенціал регіону: пріоритети використання : Монографія / І.М …, 2003
13*2003
Структурні пропорції формування і використання ВВП України та ЄС.
А Вдовічен, О Москвіна
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та …, 2015
12*2015
Умови залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України.
А Вдовічен, І Школа
Регіональна економіка 2, 2002
112002
The influence of exhibition activities on regional development in terms of international cooperation
A Vdovichen, O Vdovichena
Ekonomiczne studia. Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityra gospodarcza …, 2014
102014
Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку
А Вдовічен, О Соколюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 130-135, 2013
92013
Historical and cultural heritage of the region and its opportunities in tourism and excursion activities (case of chernivtsi region, Ukraine)
A Vdovichen, V Krool, R Hyshchuk
GeoJournal of Tourism and Geosites 23 (3), 808-823, 2018
8*2018
Макроекономічні диспропорції економіки України: сутність та особливості формування : Монографія
А Вдовічен
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017
82017
Dysproportsiinist rozvytku rehioniv: yevropeiskyi dosvid ta yoho zastosuvannia v Ukraini [Disproportionality in the development of the regions: European experience and its …
A Vdovichen, A Kruhlianko
Actual Problems of Economics. 1 (163), 220-231, 2015
82015
Потенціал виставково-ярмаркової діяльності у подоланні регіональних диспропорцій : Монографія
А Вдовічен, О Вдовічена
ВІЦ «Місто», 288, 2014
72014
Innovatsiina infrastruktura yak faktor rehionalnoho rozvytku
AA Vdovichen, OV Sokoliuk
Innovative Infrastructure as a Factor of Regional Development]. Visnyk …, 2013
72013
Причини диспропорційного розвитку світової економіки
А Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 75-82, 2013
72013
Managing the Advertising Activities in the System of Integrated Brand Promotion of an Enterprise
O Vdovichena, A Vdovichen, V Chychun
European Research Studies Journal 21 (Special 2), 124-136, 2018
62018
Disproportsiinist rozvytku rehioniv: yevropeiskyi dosvid ta eho zastosuvannia v Ukraini [Disproportionality of regional development: European experience and its Application in …
A Vdovichen, A Kruhlianko
Current problems of the economy, 163, 2015
62015
Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах
АА Вдовічен, ВА Чичун, ГО Полянко
Інвестиції: практика та досвід [Текст].№ 10-20.–Київ, 2020.–С. 28-34., 2020
52020
Makroekonomichni dysproportsii ekonomiky Ukrainy: sutnist'ta osoblyvosti formuvannia
AA Vdovichen
Natsional'nyj universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, K, 2017
52017
Особливості транскордонного співробітництва в умовах світогосподарської диспропорції
А Вдовічен, І Школа
Наукові праці НДФІ : Науковий збірник Міністерства фінансів України, 120-128, 2012
5*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20