Olena Bespartochna (Олена Беспарточна; Елена Беспарточная)
Olena Bespartochna (Олена Беспарточна; Елена Беспарточная)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу
Т Поясок, О Беспарточна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Arrangement of Pedagogical Interaction Among the Education Process Participants in Computer-Oriented Educational Environment of a Higher Education Institution
TB Poyasok, OI Bespartochna
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 199-212, 2018
22018
Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти
ХІ Беспарточна Олена
Інженерні та освітні технології, С. 125-128., 2015
22015
Взаємозв’язок системи освіти та інформаційного суспільства
ПТ Беспарточна Олена
Інженерні та освітні технології, С. 35-41., 2014
2*2014
Використання досвіду Російської Федерації при створенні Національної системи кваліфікацій України
ОІ Беспарточна
Педагогічний процес: Теорія і практика.–2013.–Вип 2, 5-10, 2013
22013
Формування професійної компетентності майбутніх теологів з використанням інноваційних технологій навчання
Б Олена
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
1*2019
Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів
БО Поясок Тамара
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2019
12019
Структура математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в аспекті професійної спрямованості навчання
ОС Грицюк, ОІ Беспарточна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
THE ROLE OF ENGLISH LITERATURE IN THE AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN
S Troshyna, O Bespartochna
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 26-28, 2020
2020
SYNTHETIC ART FORM AND THE STUDENTS’SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
S Troshyna, O Bespartochna
InterConf, 2020
2020
THE PROJECT METHOD IS AN EFFECTIVE INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF KEY COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS
S Troshyna, O Bespartochna
COLLECTIVE MONOGRAPHS, 2020
2020
IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
S Troshyna, O Bespartochna
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 10-13, 2020
2020
сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник
КО Поясок Тамара, Беспарточна Олена
2020
Formation of Scientific and Research Competence of Future Electrical Engineers
T Poyasok, O Bespartochna, T Dniprovska
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
2019
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Т Поясок, О Беспарточна
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2019
2019
Тамара Поясок
О Беспарточна
2019
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
T Poyasok, O Bespartochna
Теорія і практика управління соціальними системами, 16-27, 2019
2019
Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів
БО Літвінова Ольга
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2019
2019
Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів
БО Поясок Тамара
Engineering and Educational Technologies, pp. 56-64, 2019
2019
Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник
ГЛ Поясок Тамара, Беспарточна Олена
ПП Щербатих, 2019, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20