Olena Bespartochna (Олена Беспарточна; Елена Беспарточная)
Olena Bespartochna (Олена Беспарточна; Елена Беспарточная)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу
Т Поясок, О Беспарточна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Arrangement of Pedagogical Interaction Among the Education Process Participants in Computer-Oriented Educational Environment of a Higher Education Institution
TB Poyasok, OI Bespartochna
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 199-212, 2018
22018
Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти
ХІ Беспарточна Олена
Інженерні та освітні технології, С. 125-128., 2015
22015
Взаємозв’язок системи освіти та інформаційного суспільства
ПТ Беспарточна Олена
Інженерні та освітні технології, С. 35-41., 2014
2*2014
Використання досвіду Російської Федерації при створенні Національної системи кваліфікацій України
ОІ Беспарточна
Педагогічний процес: Теорія і практика.–2013.–Вип 2, 5-10, 2013
22013
Формування професійної компетентності майбутніх теологів з використанням інноваційних технологій навчання
Б Олена
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
1*2019
Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів
БО Поясок Тамара
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2019
12019
Структура математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в аспекті професійної спрямованості навчання
ОС Грицюк, ОІ Беспарточна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник
КО Поясок Тамара, Беспарточна Олена
2020
Formation of Scientific and Research Competence of Future Electrical Engineers
T Poyasok, O Bespartochna, T Dniprovska
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
2019
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Т Поясок, О Беспарточна
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2019
2019
Тамара Поясок
О Беспарточна
2019
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
T Poyasok, O Bespartochna
Теорія і практика управління соціальними системами, 16-27, 2019
2019
Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів
БО Літвінова Ольга
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2019
2019
Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів
БО Поясок Тамара
Engineering and Educational Technologies, pp. 56-64, 2019
2019
Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник
ГЛ Поясок Тамара, Беспарточна Олена
ПП Щербатих, 2019, 2019
2019
Formowanie kompetencji konfliktologicznej przyszłych prawnikow w aspektach realizacji edukacji wyższej
TD Bespartochnay O., Tamara Poyasok
ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32 seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo,, 177-187., 2018
2018
Informacja i kształtowanie kompetencji komunikacyjnych przyszłych wykwalifikowanych pracownikow w aspektach informatyzacji szkolnictwa wyższego
MH Bespartochnay O., Poyasok Tamara
ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 32 seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, (2018 …, 2018
2018
Формування конфліктологічної компетентності у студентів-правників у процесі фахової підготовки
БО І.
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2018
2018
Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти
БО Поясок Тамара
Інформаційні технології та засоби навчання 67 (№ 5), С. 199-212., 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20