Подписаться
Козловський Роман Сергійович
Козловський Роман Сергійович
викладач Одеського національного економічного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка показників міжнародного туризму
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Інфраструктура ринку.–Одеса: Причорноморський науководослідний інститут …, 2019
162019
Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2019
132019
Україна: туристичний рух–2013
Р Козловський
Український туризм, 26-28, 2014
102014
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ HILTON RESEARCH OF OPERATION OF HILTON INTERNATIONAL HOTEL CHAIN
ОВ Шикіна
Електронне наукове фахове видання, 175, 2019
82019
Основні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємств готельного господарства
ОВ Шикіна, ОВ Шикина, РС Козловський, РС Козловский
82018
Тенденції розвитку міжнародного туризму
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
42020
Стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області
НА Добрянська, ОО Меліх, РС Козловський
22018
ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ JEL сlassification: L830
ІЮ Ремігайло, РС Козловський
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2023
2023
Виконання програми «Цілі сталого розвитку: Україна»: соціальні результати першого етапу
ІВ Лебедєв, РС Козловський
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022
2022
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ JEL сlassification: L830; Z320
РС Козловський
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2022
2022
ТЕНДЕНЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РС Козловський
Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського національного університету …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11