Ganna Chimicheva /  Ганна Іванівна Хімічева
Ganna Chimicheva / Ганна Іванівна Хімічева
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика
ОІ Волков, ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Наук. думка, 2006
412006
Інтеграція систем управління за окремими напрямами діяльності
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева
Стандартизація, сертифікація, якість, 53-58, 2005
202005
Економічні аспекти впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 21, 2005
192005
Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ
Л Віткін, Г Хімічева, С Лаптєв
Стандартизація, сертифікація, якість, 69-73, 2003
182003
Методологічні аспекти алгоритму побудови і впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 25-32, 2005
172005
Системи якості ВНЗ: теорія і практика
ЛМ Віткін, ОІ Волков, ГІ Хімічева, АС Зенкін
ЛМ Віткін, ОІ Волков, ГІ Хімічева, АС Зенкін–К.:«Наукова думка, 2006
132006
Формування системи нормативних вимог при побудові інтегрованого стандарту
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 31-36, 2006
122006
Методологія впровадження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти
ГІ Хімічева
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Редкол.: ОЕ Коваленко …, 2005
102005
Структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювання температури
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ГІ Хімічева
К.: ФАДА ЛТД, 1999,–206 с, 1999
101999
Процес документування в науково-дослідних установах: вплив на рівень результативності науково-дослідних робот та системи управління якістю
ГІ Хімічева, СН Лапач, ІВ Лазько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (42)), 2009
92009
Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін
Збірник наукових праць Вісник КНУТД, 20, 2004
92004
Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України
ЛМ Віткін, СМ Лапач, ГІ Хімічева
Системи обробки інформації, 153-165, 2009
82009
Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика
ЛМ Віткін, Г Хімічева, А Зенкін
К.: Університет економіки та права “КРОК 494, 2006
82006
Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2011
72011
Розробка формалізованих підходів оцінки науково-технічного рівня нормативних документів для наукоємної продукції
ГІ Хімічева, ОВ Климуха, АС Зенкін
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 34, 2008
72008
Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ
Л Віткін, С Лаптєв, Г Хімічева, Ю Жарков
Стандартизація, сертифікація, якість, 57-65, 2003
72003
Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін, ОВ Бобрусь
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Нові рішення в …, 2013
62013
Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю продукції (послуг) на базі міжнародних стандартів
ГІ Хімічева
Хімічева Ганна Іванівна–К, 2007
62007
Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ
Л Віткін, Г Хімічева
Науково-технічна інформація, 51-54, 2004
62004
Побудова комплекту нормативних документiв для iнтегрованих систем якостi на основi обмеження рiзноманiтностi
А Зенкин, Г Хiмiчева, Б Барей
Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть, 22, 2003
62003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20