Ganna Chimicheva /  Ганна Іванівна Хімічева
Ganna Chimicheva / Ганна Іванівна Хімічева
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика
ОІ Волков, ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Наук. думка, 2006
482006
Інтеграція систем управління за окремими напрямами діяльності
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева
Стандартизація, сертифікація, якість, 53-58, 2005
202005
Економічні аспекти впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 21, 2005
192005
Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ
Л Віткін, Г Хімічева, С Лаптєв
Стандартизація, сертифікація, якість, 69-73, 2003
192003
Методологічні аспекти алгоритму побудови і впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 25-32, 2005
172005
Системи якості ВНЗ: теорія і практика
ЛМ Віткін, ОІ Волков, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.:''Наукова думка, 2006
152006
Формування системи нормативних вимог при побудові інтегрованого стандарту
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 31-36, 2006
122006
Структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювання температури
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ГІ Хімічева
К.: ФАДА ЛТД, 1999,–206 с, 1999
121999
Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Університет економіки та права «Крок, 2011
102011
Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика
ЛМ Віткін, Г Хімічева, А Зенкін
К.: Університет економіки та права “КРОК 494, 2006
102006
Методологія впровадження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти
ГІ Хімічева
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Редкол.: ОЕ Коваленко …, 2005
102005
Процес документування в науково-дослідних установах: вплив на рівень результативності науково-дослідних робот та системи управління якістю
ГІ Хімічева, СН Лапач, ІВ Лазько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (42)), 2009
92009
Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін
Збірник наукових праць Вісник КНУТД, 20, 2004
92004
Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ
Л Віткін, С Лаптєв, Г Хімічева, Ю Жарков
Стандартизація, сертифікація, якість, 57-65, 2003
92003
Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України
ЛМ Віткін, СМ Лапач, ГІ Хімічева
Системи обробки інформації, 153-165, 2009
72009
Розробка формалізованих підходів оцінки науково-технічного рівня нормативних документів для наукоємної продукції
ГІ Хімічева, ОВ Климуха, АС Зенкін
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 34, 2008
72008
Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю продукції (послуг) на базі міжнародних стандартів
ГІ Хімічева
Хімічева Ганна Іванівна–К, 2007
72007
Моделювання комплексної оцінки компетентності персоналу
М Мухаровський, Г Хімічева
Стандартизація, сертифікація, якість, 34-39, 2006
72006
Інформаційна модель супроводження системи якості ВНЗ
ЛМ Віткін, СВ Лаптєв, ГІ Хімічева
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 167-177, 2003
72003
Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін, ОВ Бобрусь
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20