Ganna Chimicheva /  Ганна Іванівна Хімічева
Ganna Chimicheva / Ганна Іванівна Хімічева
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика
ОІ Волков, ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Наук. думка, 2006
472006
Економічні аспекти впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 21, 2005
192005
Інтеграція систем управління за окремими напрямами діяльності
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева
Стандартизація, сертифікація, якість, 53-58, 2005
182005
Методологічні аспекти алгоритму побудови і впровадження інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 25-32, 2005
172005
Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ
Л Віткін, Г Хімічева, С Лаптєв
Стандартизація, сертифікація, якість, 69-73, 2003
162003
Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика
ЛМ Віткін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.: Університет економіки та права «Крок, 2011
152011
Системи якості ВНЗ: теорія і практика
ЛМ Віткін, ОІ Волков, ГІ Хімічева, АС Зенкін
К.:''Наукова думка, 2006
152006
Формування системи нормативних вимог при побудові інтегрованого стандарту
ГІ Хімічева
Вісник КНУТД, 31-36, 2006
122006
Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика
ЛМ Віткін, Г Хімічева, А Зенкін
К.: Університет економіки та права “КРОК 494, 2006
102006
Методологія впровадження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти
ГІ Хімічева
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 64-72, 2005
102005
Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ
Л Віткін, С Лаптєв, Г Хімічева, Ю Жарков
Стандартизація, сертифікація, якість, 57-65, 2003
102003
Структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювання температури
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ГІ Хімічева
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ГІ Хімічева–К.: ФАДА ЛТД, 1999
101999
Процес документування в науково-дослідних установах: вплив на рівень результативності науково-дослідних робот та системи управління якістю
ГІ Хімічева, СН Лапач, ІВ Лазько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3), 26-29, 2009
92009
Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю продукції (послуг) на базі міжнародних стандартів
ГІ Хімічева
Хімічева Ганна Іванівна–К, 2007
92007
Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін
Збірник наукових праць Вісник КНУТД, 20, 2004
92004
Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін, ОВ Бобрусь
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2013
72013
Контроль і оцінка якості медичних послуг за вимогами ДСТУ ISO 9001: 2009
ГІ Хімічева, НА Пономаренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (4), 33-36, 2010
72010
Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України
ЛМ Віткін, СМ Лапач, ГІ Хімічева
Системи обробки інформації, 153-165, 2009
72009
Розробка формалізованих підходів оцінки науково-технічного рівня нормативних документів для наукоємної продукції
ГІ Хімічева, ОВ Климуха, АС Зенкін
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 34, 2008
72008
Моделювання комплексної оцінки компетентності персоналу
М Мухаровський, Г Хімічева
Стандартизація, сертифікація, якість, 34-39, 2006
72006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20