Павлюк Роман Олександрович (Roman O. Pavliuk)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]
РО Павлюк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154. doc. htm, 2007
392007
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, РО Павлюк, С ІП, АВ Соломаха, ЮІ Веклич
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
142013
Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования
РА Павлюк
Гуманитарные научные исследования, 26, 2014
132014
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії
РО Павлюк
автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 …, 2009
12*2009
Criteria and indicators of university education quality: The results of expert interview
OV Bezpalko, NA Klishevych, TL Liakh, RO Pavliuk
The new educafional review 46 (4), 61-71, 2016
72016
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 217-228, 2015
7*2015
Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
RO Pavliuk, TL Liakh, OV Bezpalko, NA Klishevych
Social Sciences 6 (4), 152, 2017
62017
Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників
Р Павлюк
Наукові здобутки студентів і магістрантів–школі XXI століття: Матеріали …, 2006
62006
Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
TL Pavliuk, R.O., Liakh
In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds …, 2019
4*2019
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УКРАИНЕ Contemporary approaches to informatization of educational process in higher …
Р Павлюк
Proceeding of the International Scientifical Conference May 23th–24th 2, 2014
42014
Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
Р Павлюк
Молодь і ринок, 77-81, 2012
32012
Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 155-167, 2017
22017
Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічній науці
РО Павлюк
Освітологічний дискурс, 152-163, 2014
22014
Theoretical and practical aspects of the introduction of distance learning
RO Pavliuk
New Information Technologies in Education for All, 2013
22013
Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції: навч.-метод. посіб.[для студ. спец.«Початкове навчання»]
ЛІ Мартиросян, РО Павлюк
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2011
22011
Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ
Р Павлюк
Науково-практичний освітньо-популярний часопис: Імідж сучасного педагога, 70-71, 2007
22007
Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
Р Павлюк
Педагогічні науки 12, 0
2
ВІРТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-НАУКОВЕ ПІДҐРУНТЯ
РА Павлюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
2
Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
РО Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 0
2
Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності
Р Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20