Павлюк Роман  / Roman O. Pavliuk
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]
РО Павлюк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154. doc. htm, 2007
392007
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, РО Павлюк, С ІП, АВ Соломаха, ЮІ Веклич
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
212013
Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования
РА Павлюк
Гуманитарные научные исследования, 26, 2014
172014
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії
РО Павлюк
автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 …, 2009
15*2009
Criteria and indicators of university education quality: The results of expert interview
OV Bezpalko, NA Klishevych, TL Liakh, RO Pavliuk
New Educational Review 46 (4), 61-71, 2016
112016
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 217-228, 2015
7*2015
Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників
Р Павлюк
Наукові здобутки студентів і магістрантів–школі XXI століття: Матеріали …, 2006
72006
Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
RO Pavliuk, TL Liakh, OV Bezpalko, NA Klishevych
Social Sciences 6 (4), 152, 2017
62017
Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
TL Pavliuk, R.O., Liakh
In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds …, 2019
5*2019
Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 155-167, 2017
52017
Современные подходы к информатизации учебного процесса в высших учебных заведениях в Украине
Р Павлюк
Proceedings of the International Scientific Conference “Society, Integration …, 2014
3*2014
Artpedahohika yak nauka: zmist, sut, znachennia ta formy vprovadzhennia [Art pedagogy as a science: content, essence, meaning and form of implementation]
RO Pavliuk
Pedagogical Almanac: collection of scientific works. The editorial board: VV …, 2013
32013
Theoretical and practical aspects of the introduction of distance learning
RO Pavliuk
New Information Technologies in Education for All, 2013
32013
Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
Р Павлюк
Молодь і ринок, 77-81, 2012
32012
Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
РО Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 0
3
Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю
П Роман
Молодий вчений, 131-134, 2015
22015
Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічній науці
РО Павлюк
Освітологічний дискурс, 152-163, 2014
22014
Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції: навч.-метод. посіб.[для студ. спец.«Початкове навчання»]
ЛІ Мартиросян, РО Павлюк
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2011
22011
Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання
Р Павлюк
Педагогічні науки, 61-66, 2010
22010
Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ
Р Павлюк
Науково-практичний освітньо-популярний часопис: Імідж сучасного педагога, 70-71, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20