Павлюк Роман Олександрович (Roman O. Pavliuk)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]
РО Павлюк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154. doc. htm, 2007
382007
Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования
РА Павлюк
Гуманитарные научные исследования, 26, 2014
132014
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, РО Павлюк, С ІП, АВ Соломаха, ЮІ Веклич
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
132013
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії
РО Павлюк
автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 …, 2009
12*2009
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 217-228, 2015
7*2015
Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників
Р Павлюк
Наукові здобутки студентів і магістрантів–школі XXI століття: Матеріали …, 2006
62006
Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
RO Pavliuk, TL Liakh, OV Bezpalko, NA Klishevych
Social Sciences 6 (4), 152, 2017
52017
Criteria and indicators of university education quality: The results of expert interview
OV Bezpalko, NA Klishevych, TL Liakh, RO Pavliuk
The new educafional review 46 (4), 61-71, 2016
52016
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УКРАИНЕ Contemporary approaches to informatization of educational process in higher …
Р Павлюк
Proceeding of the International Scientifical Conference May 23th–24th 2, 2014
42014
Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
TL Pavliuk, R.O., Liakh
In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds …, 2019
3*2019
Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
Р Павлюк
Молодь і ринок, 77-81, 2012
32012
Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 155-167, 2017
22017
Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічній науці
РО Павлюк
Освітологічний дискурс, 152-163, 2014
22014
Theoretical and practical aspects of the introduction of distance learning
RO Pavliuk
New Information Technologies in Education for All, 2013
22013
Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції: навч.-метод. посіб.[для студ. спец.«Початкове навчання»]
ЛІ Мартиросян, РО Павлюк
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2011
22011
Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ
Р Павлюк
Науково-практичний освітньо-популярний часопис: Імідж сучасного педагога, 70-71, 2007
22007
Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
Д Беллом, З Бжезинським, Н Вінером, В Глушковим, І Масудою, ...
2
ВІРТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-НАУКОВЕ ПІДҐРУНТЯ
РА Павлюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
2
Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
РО Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 0
2
Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності
Р Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20