Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН України
Verified email at drohobych.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація
ВМ Мухін
К.: Олімпійська література 19, 2005
10042005
Вікова психологія: Навчальний посібник
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав 360, 2005
7342005
Теоретичні основи сучасної української педагогіки
О Вишневський
Дрогобич: Коло, 2003
7172003
Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси
О Вишневський
Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти, 6, 1996
3931996
Духовний потенціал людини
МВ Савчин
Івано Фран ківськ: Вид во “Плай” Прикарпатського ун ту, 2001
3242001
Психологія відповідальної поведінки
М Савчин
Misto NV, 2008
2922008
Педагогічна психологія: Навч. посіб
МВ Савчин
К.: Академвидав 422, 2007
2552007
Педагогічні технології: навч. посіб.
ММ Чепіль, НЗ Дудник
К.: Академвидав 222, 2012
1592012
Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості
МВ Савчин
К, 1997
1361997
Controlled thermistor effect in the system CuxNi1–x–yCo2yMn2–yO4
M Vakiv, O Shpotyuk, O Mrooz, I Hadzaman
Journal of the European Ceramic Society 21 (10-11), 1783-1785, 2001
1232001
Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції: Монографія
МВ Вачевський
К.: ВД Професіонал, 2005
1152005
Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика
Є Приступа, О Слімаковський, М Лук’янченко
Дрогобич: Вимір, 1999
1131999
Організація баз даних та знань
ВВ Пасічник, ВА Резніченко
К.: Видавнича група BHV 200, 384, 2006
1072006
Діяльність учнів на уроці іноземної мови
ОІ Вишневський
К.: Радянська школа, 12-17, 1989
1061989
Aluminum-doped zinc oxide films grown by atomic layer deposition for transparent electrode applications
G Luka, TA Krajewski, BS Witkowski, G Wisz, IS Virt, E Guziewicz, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22 (12), 1810-1815, 2011
1052011
Духовна парадигма психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
1012013
Духовна парадигма психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
1012013
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
100*2007
Дискретна математика
ЮВ Нікольський, ВВ Пасічник, ЮМ Щербина
К.: Видавнича група BHV 368, 26.05, 2007
1002007
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages
MV Gonchar, MM Maidan, HM Pavlishko, A Sibirny
Food Technology and Biotechnology 39 (1), 37-42, 2001
992001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20