Підписатись
Галина Швець (Черній)
Галина Швець (Черній)
ВТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фитобентос Большого и Малого филлофорных полей как отражение современного экологического состояния северо-западной части Черного моря
ГГ Миничева, МН Косенко, АВ Швец
Морський екологічний журнал 8 (4), 24-40, 2009
182009
Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземних мов
ГВ Черній
Режим доступу: http://intkonf. org/cherniy-gv-informatsiyno-komunikatsiyni …, 0
10
Досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні та світі
Г Черній
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
82010
Закономерности формирования фитообрастания от ориентации подводных поверхностей
ГГ Миничева, ВН Большаков, ЕС Хомова, АВ Швец
Морской экологический журнал 10 (4), 56-66, 2011
62011
Експериментальна перевірка ефективності методики формування комунікативних умінь майбутніх умінь бакалаврів сфери туризму
Черній
42014
До питання доцільності використання інтерактивних технологій у вищій школі
ГВ Черній
Режим доступу: http://intkonf. org, 0
4
Формування комунікативних умінь майбутніх бакалаврів туристичної сфери в процесі фахової підготовки
ГВ Черній
Хмельницький національний університет, 2015
3*2015
Електронне навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців сфери туризму
АМ Коломієць, ГВ Черній
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 263-267, 2013
22013
Контекстне навчання як невід’ємна складова іншомовної підготовки фахівців сфери туризму
ГВ Швець
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2017
12017
Автотрофні поверхні–інструмент фітоіндикації для моніторингу водних екосистем
ГГ Мінічева, АБ Зотов, ВМ Большаков, КС Калашнік, ГВ Маринець, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Особливості використання комунікативного тренінгу в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери
ОО Самохвал, ГВ Черній
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
12015
МаСовІ вІДКРиТІ онлаЙн КУРСи яК СУчаСниЙ ЗаСІб ПІДгоТовКи баКалавРІв ІЗ ТУРиЗМУ1 maSS oNLINe oPeN CourSeS aS a moderN traINING meaNS of baCHeLorS IN tourISm
Г Черній
Педагогічна освіта, 194, 2016
2016
Interactive technologies in training interpreters
HV Chernii
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
2016
КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
ОО Самохвал, ГВ Черній
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
2015
Навчання професійному спілкуванню як фактор підвищення конкурентноспроможності фахівця сфери туризму
Г Черній
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
2013
Інтерактивні технології як засіб формування комунікативних умінь фахівців сфери туризму
ГВ Черній
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2013
2013
Формирование коммуникативной компетенции как основной составляющей профессиональной подготовки специалистов туристической сферы
ГВ Черний
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 66-70, 2013
2013
Застосування коучінгу як педагогічної технології у вищій школі
ГВ Черній
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень, 413-415, 2012
2012
Сучасні вимоги до професійних знань та умінь фахівців туристичної сфери
ГВ Черній
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Реакції, прогноз стану та використання рослинності екосистем українського шельфу в умовах локального, регіонального та глобального впливу
ГГ Мінічева, ВM Большаков, АБ Зотов, ЮС Тучковенко, ММ Косенко, ...
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20