Follow
Зідрашко Галина  Анатоліївна / Зидрашко Галина / Zidrashko Halyna / Zidrashko Galina
Зідрашко Галина Анатоліївна / Зидрашко Галина / Zidrashko Halyna / Zidrashko Galina
доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Запорожский государственный медицинский
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфофункциональные особенности структур местной иммунной системы
ВК Сырцов, ЕГ Криворучко, СП Ковалев, ТС Громоковская, ...
Буковинський медичний вісник 5 (1-2), 161-163, 2001
82001
Особенности структурно-функциональной организации стромальных и железистых элементов предстательной железы человека в пренатальном и постнатальном онтогенезе
ВМ Евтушенко, ВК Сырцов, ГА Зидрашко, ОВ Федосеева, ...
Український морфологічний альманах, 106-108, 2011
42011
Лектин-гистохимическое исследование периферических органов иммунной системы человека в пренатальном периоде онтогенеза
ВК Сырцов, ЕГ Алиева, ЕИ Потоцкая, ГА Зидрашко, ИВ Сидорова, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 42-44, 2011
32011
Characteristics of CD56-positive cells in guinea pig lung in the dynamics of experimental allergic inflammation
SS Popko, VM Yevtushenko, HA Zidrashko
Запорізький державний медичний університет, 2022
22022
Применение компьютерных технологий в учебном процессе студентов, обучающихся по специальности Стоматология
СА Чертов, ГА Зидрашко, ЕВ Артюх, ОА Варакута, ИН Маслова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2014
22014
Сучасні технології навчання у викладанні морфологічних дисциплін в медичних ВНЗах
ВК Сирцов, ОГ Алієва, ІВ Сидорова, ОІ Потоцька, ГА Зідрашко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2013, 107, 2013
22013
Упровадження ефективних форм, методів і сучасних технологій навчання на кафедрі стоматології
ОО Кокарь, ОВ Дементьєва, ГА Зідрашко, ІО Трубка
Український стоматологічний альманах, 2011
22011
Пропозиції до уніфікації ведення навчальної документації кафедри
ОВ Артюх, МА Волошин, МА Гавриленко, МС Щербаков, СВ Чугін, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики 24 (1), 066-067, 2011
22011
Морфо-функциональное состояние коры головного мозга крыс после антенатальной стимуляции
ГА Зидрашко, ИВ Сидорова
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 40-41, 2011
22011
Закладка, розвиток, прорізування зубів
ГА Зідрашко, ВК Сирцов, ОГ Алієва, ОВ Федосєєва
Запорізький державний медичний університет, 2020
12020
Інтерактивні методи викладання гістології, цитології та ембріології в медичних вищих навчальних закладах
ВК Сирцов, АЙ Хитрик, ОВ Федосєєва, ГА Зідрашко
Київ: КІМ, 2016
12016
Особливості розподілу лімфоцитів в тканині пародонту у щурів
ОГ Кущ, ОА Варакута, ЛБ Захарцова, ГА Зідрашко
Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини, 10-12, 2013
12013
Кредитно-модульна система у викладанні гістології, цитології та ембріології
МА Гавриленко, ГА Зідрашко, ОО Кокарь, ОВ Артюх, НВ Степанова
Український стоматологічний альманах, 2011
12011
Використання інтерактивних навчальних технологій в реалізації дистанційного формату навчального процесу на кафедрах медико-біологічних дисциплін ЗДМУ
ОГ Алієва, АП Попович, ОБ Приходько, ГА Зідрашко, ОІ Потоцька, ...
2023
Морфологічне, імуно-та лектиногістохімічне оцінювання лімфоїдного апарату червоподібного відростка плода людини
МЛ Таврог, ВК Сирцов, ЮІ Попович, ОА Григор'єва, НР Попович, ...
Запорізький медичний журнал 24 (2), 205-211, 2022
2022
Introduction of European standards of higher education in Ukraine: principles of academic integrity in the educational and scientific space ZSMU
ОВ ФЕДОСЄЄВА, ВМ ЄВТУШЕНКО, ЛА ФУКЛЄВА, ГА ЗІДРАШКО, ...
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО…, 2022
2022
Морфофункціональні зміни неокортексу щурят після антенатальної стимуляції
ГА Зідрашко, ВМ Євтушенко, ІВ Пащенко
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
Інтерактивні методи викладання в умовах карантину
ОВ Федосєєва, МЛ Таврог, ГА Зідрашко, АЙ Хитрик
Харків: УІПА, 2022
2022
Використання короткострокових веб-квестів на дистанційних практичних заняттях гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету
ЛВ Макєєва, ТС Громоковська, ОО Попазова, ГА Зідрашко, ...
Харків: УІПА, 2022
2022
До питання пошуку шляхів підвищення якості медичної освіти
ГА Зідрашко, ВМ Євтушенко, ОВ Федосєєва, ОІ Потоцька, ОГ Алієва, ...
Харків: УІПА, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20