Follow
Torchuk Mykhailo
Torchuk Mykhailo
Other namesТорчук Михайло Васильович, Торчук Михаил Васильевич, Торчук М.В.
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Verified email at pdatu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Электромагнитная технология повышения сохранности новорожденных телят КРС: тезисы за материалами научнопрактической студенческой конференции [«Проблемы энергообеспечения …
МВ Торчук
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. БЯ Горина …, 2014
92014
Професійно спрямовані завдання як засіб формування пізнавального інтересу у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному навчальному закладі
ЛЮ Збаравська, ЖА Задорожна, СБ Слободян, МВ Торчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
72014
Значение качества молозива коров для сохранения поголовья новорожденных телят
МВ Торчук, ЛН Михайлова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
72013
Использование микроволнового излучения в технологических процессах лечения животных и людей
АВ Думанский, МВ Торчук, ЛН Михайлова
Харків: ХНТУСГ, 2013
62013
Фізика в системі підготовки майбутніх агроінженерів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук, ЖА Задорожна
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
42017
Формування професійної компетентності студентів аграрних університетів засобами інформаційних технологій в процесі вивчення фізики
МВ Торчук
Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали VI …, 2012
42012
Opredelenie parametrov impul'snogo transformatora dlja obluchenija molochnojj zhelezy zhivotnykh krupnogo rogatogo skota
M Torchuk, L Mikhajjlova, V Dubik, S Slobodjan
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 17 (5), 2015
32015
Обоснование требований к построению импульсного генератора для корекции иммунного дефицита у новорождённых животных
МВ Торчук
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 55-61, 2014
32014
Професійно спрямована орієнтація навчання фізиці студентів аграрно-технічних університетів
ПС Атаманчук, МВ Торчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
32011
Формування професійно спрямованих умінь студентів під час виконання лабораторного практикуму з фізики для студентів аграрно-технічних університетів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук
Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип 23, 23-29, 2011
32011
Міжпредметні взаємозв’язки курсу фізики у формуванні компетентних фахівців аграрно-технічних навчальних закладів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2010
32010
Применение компьютерных симуляций при изучении физики в аграрно-техническом университете
МВ Торчук
Scientific Collection «InterConf»,(88): with the Proceedings of the …, 2021
22021
Дослідження залежності параметрів електромагнітного поля від частоти заповнення імпульсів при лікуванні мастита у овець
МВ Торчук, ВМ Дубік, ВА Мазур, ЛМ Михайлова
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (24), 262-268, 2016
22016
Аналіз елементів імунної системи підвищення імуноглобулінів в молозиві корів
МВ Торчук
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
22014
Теоретический анализ распределения видеоимпульсов в молочной железе коров
МВ Торчук
Технологический аудит и резервы производства 3 (1 (17)), 62-66, 2014
22014
Определение параметров электромагнитных видеоимпульсов для увеличения иммуноглобулинов в молозиве коров
МВ Торчук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2014
22014
Інноваційні підходи у формування професійних компетенцій студентів аграрно-технічних університетів на заняттях з фізики
МВ Торчук
" ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ, 172, 2018
12018
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В АГРАРНО-ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
М Торчук
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
12018
Фундаментальне та професійно спрямоване навчання фізики в аграрно-технічних університетах
М Торчук, Л Збаравська
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Лабораторні роботи з фізики як важливий засіб формування професійних компетентностей студентів аграрно-технічних закладів
ПС Атаманчук, МВ Торчук
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20