Follow
Кифяк В.Ф.
Кифяк В.Ф.
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського
Verified email at chtei-knteu.cv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація туризму
ВФ Кифяк
Книги-ХХІ, 2011
1067*2011
Організація туризму
ВФ Кифяк
Книги-ХХІ, 2007
1067*2007
Організація туристичной діяльності в україні
ВФ Кифяк
Knyhy-XXI, 2003
8822003
Органiзацiя туристичної дiяльностi в Українi
ВФ Кифяк
Чернiвцi: Зелена Буковина, 122, 2003
542003
Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: монографія
ВФ Кифяк
К.: Чернівці: Книги-ХХI 432, 2010
392010
Розвиток міжнародного туризму в Україні
ІМ Школа, ВС Григорків, ВФ Кифяк
Чернівці: Рута, 70-86, 1997
301997
Органiзацiя туризму: навчальний посiбник
ВФ Кифяк
Чернiвцi: Книги–XXI, 2008
212008
Визначення оптимальних рекреаційно-туристичних зон в умовах транскордонного співробітництва
ВФ Кифяк, ЯІ Виклюк, ОВ Кифяк
Формування ринкових відносин в Україні, 68, 2007
192007
Стратегія розвитку підприємств невиробничої сфери регіону
ІМ Школа, ВФ Кифяк, АА Вдовічен, ТМ Ореховська
Книги – XXI, 2008
172008
Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області
ВФ Кифяк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 67-81, 2015
162015
Внутрішні інвестиції–основа економічного розвитку регіону
ВФ Кифяк
Фінанси України, 32-36, 2005
162005
Розвиток медичного туризму в регіонах України
ВФ Кифяк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 30-33, 2013
142013
Розвиток медичного туризму в регіонах України
ВФ Кифяк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 30-33, 2013
142013
Функціонування єврорегіону „Верхній Прут” та його роль в інтеграційних процесах України
ВФ Кифяк
Економіка України, 65-72, 2008
142008
Розвиток міжнародного туризму, як один з факторів становлення економіки України
ВФ Кифяк
Економіка України, 85-88, 1995
13*1995
Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону
ВФ Кифяк, ОВ Кифяк
Формування ринкових відносин в Україні, 157-161, 2009
112009
Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи
ВФ Кифяк
Формування ринкових відносин в Україні, 116-120, 2006
112006
Органiзацiя туризму: навч. посiбник
ВФ Кифяк
92008
Формування рекреаційно-туристичного кластеру та його вплив на підвищення ефективності управління сферою рекреації і туризму
ВФ Кифяк
Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною …, 2007
92007
Организация туристической деятельности в Украине
ВФ Кифяк
М.: Книги 21, 300, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20