Follow
Ірина Валер'ївна Хавіна (ORCID 0000-0001-9038-0892)
Ірина Валер'ївна Хавіна (ORCID 0000-0001-9038-0892)
Other namesKhavina Irina
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні аспекти інтегрованого навчання
І Хавіна
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2013
92013
Психологічні особливості страхів і тривожності у дітей дошкільного віку
МП Міщенко, І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2017
82017
Взаємозв’язок ґендерних стереотипів з розвитком ґендерної ідентичності
Н Гохіна, ІВ Хавіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
32021
Природничо-наукові дисципліни у фаховій підготовці бакалаврів з психології
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Вплив музики на життя людини
СВ Владімірова, ІП Хавіна
12022
Особистісні якості майбутнього бакалавра з психології у процесі професійної підготовки
І Хавіна, Н Северина
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Результати констатувального етапу педагогічного експерименту формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
І Хавіна
12018
Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
S Reznik, I Khavina
Теорія і практика управління соціальними системами, 30-40, 2017
12017
Етапи дослідно-експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій у бакалаврів з психології
І Хавіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
12017
Професійна підготовка бакалаврів з психології у вищому навчальному закладі
І Хавіна, СМ Резнік
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
12017
Види професійних базових компетенцій у бакалаврів з психології при вивченні природничо-наукових дисциплін
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психології
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Компетентнісний підхід як педагогічна категорія в професійній підготовці бакалаврів з психології
І Хавіна
Класичний приватний університет, 2016
12016
Педагогічна технологія як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології
ІВ Хавіна
Теорія і практика управління соціальними системами, 61-72, 2016
12016
Становлення поняття" компетенція" як педагогічна категорія
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Підготовка компетентного бакалавра з психології як важлива складова конкурентоспроможного фахівця
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Духовність як необхідна складова при формуванні компетенціїї психолога
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Особистісні якості сучасного викладача в педагогічній діяльності
І Хавіна
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін
ІВ Хавіна
Вінниця: ВДПУ, 0
1
Робочий зошит з курсу" Антропологія"
Х Ірина
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20