Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Конкурентное управление: Уч. пособие
ЛС Шевченко
Харьков: Эспада, 520, 2004
1742004
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1291998
Введение в маркетинг
ЛС Шевченко
Харьков: Консул, 2000
842000
Гроші та грошово-кредитна політика
О Гриценко
К.: основи, 38, 1997
731997
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
69*2003
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз:[монографія]
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
672007
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ, 2002
652002
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
56*2012
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
38*2009
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Теорія і практика правознавства, 2013
352013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право 310, 2009
322009
Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія
ЛВ Нечипорук
Х.: Право, 2010
302010
Основи економічної теорії : підручник
ЛС Шевченко
Х. : Право, 2008
28*2008
Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види
ОС Марченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
252013
Консалтингові ресурси національних інноваційних систем
ОС Марченко
Х.: Право 280, 2008
252008
Теорія та практика страхового ринку в Україні: Монографія
ЛВ Нечипорук
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
252004
Трансформацiя дiяльностi банкiв та небанкiвських кредитно-фiнансових установ в умовах фiнансової глобалiзацiї: монографiя та iнш.; За заг. редакцiєю ОП Бондаря
ОП Бондар, УР Байрам, СВ Землячов, ГП Кондрашова, ЛВ Нечипорук, ...
242012
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia [The economic security of the state: the nature and direction of formation]
LS Shevchenko, OA Hrytsenko, SM Makukha
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2009
232009
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia [The economic security of the state: the nature and direction of formation]
LS Shevchenko, OA Hrytsenko, SM Makukha
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2009
232009
Рынок медицинских услуг
ТМ Каминская
Контраст, 2006
232006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20