O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
МОН України
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Державне регулювання економ_ки
ДМ Стеченко
Знання, 2006
10542006
Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие.
АМ Анисимов
6182008
Организация и финансирование инвестиций
ВП Попков, ВП Семенов
СПб.: Питер 208, 224, 2001
3002001
The exact value of the Paley–Wiener constant
MI Kadets
Doklady Akademii Nauk 155 (6), 1253-1254, 1964
2651964
Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 79-93, 2008
1952008
Інформаційні технології в освіті: монографія.
БП Бочаров, МЮ Воєводіна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
1852015
Менеджмент безопасности предпринимательства: учеб. пособие
АС Соснин, ПЯ Прыгунов
К.: Изд-во Европ. ун-та 200, 57, 2002
1722002
Державне регулювання економіки: підручник
ЛА Швайка
К.: Знання 462, 2008
1612008
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1562004
Электроэрозионные явления
КК Намитоков
М.: Энергия 456, 1978
1281978
Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях
АГ Евдокимов, АД Тевяшев
Вища шк., 1980
1271980
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1262006
Регіональні аспекти інноваційного розвитку: Монографія
ПТ Бубенко
Х.: НТУ «ХПІ, 2002
1252002
Экология города
ФВ Стольберг
Учебник/ФВ Стольберг.–К.: Либра, 2000
1182000
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1142005
Строительная механика оболочек
СН Кан
М.: Машиностроение 508, 3, 1966
1091966
Certain functionals on the Minkowski compactum
MI Kadets, MG Snobar
Mat. Zametki 10 (453-457), 9, 1971
1081971
Пасажирські перевезення
ВК Доля
Харків: Вид-во „Форт, 2011
1062011
Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах
ЭГ Петров, МВ Новожилова, ИВ Гребенник, НА Соколова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
1042003
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1032010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20