O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
МОН України
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Державне регулювання економіки: навч. посіб.
ЛІ Дідківська, ЛС Головко
К.: Знання-прес 209, 2000
7562000
Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие.
АМ Анисимов
5452008
Организация и финансирование инвестиций
ВП Попков, ВП Семенов
СПб.: Питер 208, 224, 2001
3332001
The exact value of the Paley–Wiener constant
MI Kadets
Doklady Akademii Nauk 155 (6), 1253-1254, 1964
2531964
Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 79-93, 2008
1822008
Менеджмент безопасности предпринимательства: учеб. пособие
АС Соснин, ПЯ Прыгунов
К.: Изд-во Европ. ун-та 200, 57, 2002
1642002
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1462004
Державне регулювання економіки: підручник
ЛА Швайка
К.: Знання 462, 2008
1442008
Інформаційні технології в освіті: монографія.
БП Бочаров, МЮ Воєводіна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
1352015
Электроэрозионные явления
КК Намитоков
М.: Энергия 456, 1978
1261978
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1222006
Регіональні аспекти інноваційного розвитку: Монографія
ПТ Бубенко
Х.: НТУ «ХПІ, 2002
1202002
Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях
АГ Евдокимов, АД Тевяшев
Вища шк., 1980
1151980
Экология города
ФВ Стольберг
Учебник/ФВ Стольберг.–К.: Либра, 2000
1052000
Certain functionals on the Minkowski compactum
MI Kadets, MG Snobar
Mat. Zametki 10 (453-457), 9, 1971
1051971
Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах
ЭГ Петров, МВ Новожилова, ИВ Гребенник, НА Соколова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
1012003
Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда (теория, практика, перспективы)
ЛН Шутенко
Харьков: Майдан, 2002
1012002
Строительная механика оболочек
СН Кан
М.: Машиностроение 508, 3, 1966
1011966
Пасажирські перевезення
ВК Доля
Харків: Вид-во „Форт, 2011
1002011
Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях
АГ Евдокимов, АД Тевяшев, ВВ Дубровский
Стройиздат, 1990
941990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20