O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv/Харківський національний університет
МОН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне регулювання економіки: навч. посіб.
ЛІ Дідківська, ЛС Головко
К.: Знання-прес 209, 2000
1167*2000
Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие.
АМ Анисимов
8142008
Организация и финансирование инвестиций
ВП Попков, ВП Семенов
СПб.: Питер 208, 224, 2001
5302001
The exact value of the Paley–Wiener constant
MI Kadets
Doklady Akademii Nauk 155 (6), 1253-1254, 1964
2841964
Менеджмент безопасности предпринимательства: учеб. пособие
АС Соснин, ПЯ Прыгунов
К.: Изд-во Европ. ун-та 200, 57, 2002
2082002
Інформаційні технології в освіті: монографія.
БП Бочаров, МЮ Воєводіна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
1932015
Державне регулювання економіки: підручник
ЛА Швайка
К.: Знання 462, 2008
1922008
Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
ОВ Гаврилюк
Фінанси України, 79-93, 2008
1842008
Электроэрозионные явления
КК Намитоков
М.: Энергия 456, 1978
1651978
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1642004
Экология города
ФВ Стольберг
Учебник/ФВ Стольберг.–К.: Либра, 2000
1522000
Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях
АГ Евдокимов, АД Тевяшев
Вища шк., 1980
1511980
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1402006
Строительная механика оболочек
SN Kan
Машиностроение, 1966
1401966
Регіональні аспекти інноваційного розвитку: Монографія
ПТ Бубенко
Х.: НТУ «ХПІ, 2002
1392002
Пасажирські перевезення
ВК Доля
Харків: Вид-во „Форт, 2011
1372011
Индексный метод в экономике
ГВ Ковалевский
Финансы и статистика, 1989
1291989
Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях
АГ Евдокимов, АД Тевяшев, ВВ Дубровский
Стройиздат, 1990
1211990
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1192005
Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах
ЭГ Петров, МВ Новожилова, ИВ Гребенник, НА Соколова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
1172003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20