Follow
Стаханська Ольга Олександрівна, Stakhanska Olga
Стаханська Ольга Олександрівна, Stakhanska Olga
доцент кафедри ортопедичної стоматології Тернопільського державного медичного університету
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Distinct interferon signatures and cytokine patterns define additional systemic autoinflammatory diseases
AA de Jesus, Y Hou, S Brooks, L Malle, A Biancotto, Y Huang, KR Calvo, ...
The Journal of clinical investigation 130 (4), 1669-1682, 2020
1002020
Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту крок 1 на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового
ВП Марценюк, АВ Семенець, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 57-63, 2010
162010
Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багато параметричної нейромережевої кластеризації
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 53-57, 2010
62010
Визначення пріоритетних інноваційних методик підготовки лікарів-стоматологів на основі методу аналізу ієрархій
ВП Марценюк, ОО Стаханська
², 2009
52009
Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми
ОЯ Видойник, ОВ Авдєєв, ОО Стаханська
Вісник проблем біології і медицини, 277-278, 2015
42015
Про клінічну експертну систему, що грунтується на правилах, на основі технології data mining
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 24–27-24–27, 2014
32014
About clinical expert system based on rules using data mining technology
VP Martsenyuk, OO Stakhanska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
22015
Морфофункціональна характеристика епітелію слизової оболонки спинки язика щурів в нормі
АК Семенова, ГА Єрошенко, НВ Гасюк, ОО Стаханська, ВЄ Пудяк
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 134-138, 2014
22014
Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ (Ф) НЗ України
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 13-21, 2009
22009
Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій навчання з метою забезпечення якісної підготовки лікарів
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 13-19, 2009
22009
Development of clinical diagnostic system based on rules with help of method of sequential covering
OO Stakhanska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
12015
СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ STATE OF BONE IN CHILDREN LIVING IN DIFFERENT CONDITIONS OF ENVIRONMENT
МА Лучинський, ВМ Лучинський, О Богдан, ЮІ Лучинська, ЛО Пацкань, ...
Wiadomości Lekarskie 71 (9), 1722-1728, 2018
2018
Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК 2. Стоматологія (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2017 рiк
ДС Aветіков, СБ Алексєєв, ЛІ Амосова, ІІ Андріанова, СС Андрійців, ...
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ…, 2017
2017
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА В ОПАНУВАННІ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
ПА Гасюк, СО Росоловська, ММ Малюченко, ОО Стаханська, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 91, 2016
2016
ANALYSIS OF RESULTS OF SEMESTER COMPLEX TEST EXAMS IN MEDICAL EDUCATION BASED ON CORRELATION INDICES AND MULTIPARAMETER NEURONETWORK CLASTERIZATION
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Ternopil State Medical University, 2015
2015
РОЗРОБКА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ СИСТЕМИ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПРАВИЛАХ, ПОБУДОВАНИХ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО ПОКРИТТЯ
OO Stakhanska
Медична інформатика та інженерія, 2015
2015
NEURONETWORK PREDICTION OF LICENSE INTEGRATED EXAM “STEP 1” PASSING BASED ON CURRENT RESULTS AND SEMESTER COMPLEX TEST EXAM FOR MEDICAL STUDENTS
ОО Стаханська, АВ Семенець, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
SYSTEM ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION TECHNOLOGIES ENABLING QUALITATIVE TRAINING OF PHYSICIANS
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
INFORMATION SYSTEM OF RATING ESTIMATION OF TEACHERS’ACTIVITY OF UKRAINIAN MEDICAL UNIVERSITIES
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
ARGUMENTATION OF IMPORTANCE OF WEB-PORTAL OF EDUCATIONAL AND METHODICAL RESOURCES FOR THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF STOMATOLOGICAL STUDENTS
ОО Стаханська
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20