Стаханська Ольга Олександрівна, Stakhanska Olga
Стаханська Ольга Олександрівна, Stakhanska Olga
доцент кафедри ортопедичної стоматології Тернопільського державного медичного університету
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту" Крок 1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного …
ВП Марценюк, АВ Семенець, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 57-62, 2010
122010
Про клінічну експертну систему, що грунтується на правилах, на основі технології data mining
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 24–27-24–27, 2014
42014
Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багато параметричної нейромережевої кластеризації
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 53-57, 2010
42010
Визначення пріоритетних інноваційних методик підготовки лікарів-стоматологів на основі методу аналізу ієрархій
ВП Марценюк, ОО Стаханська
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
42009
Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми
ОЯ Видойник, ОВ Авдєєв, ОО Стаханська
Вісник проблем біології і медицини, 277-278, 2015
32015
Морфофункціональна характеристика епітелію слизової оболонки спинки язика щурів в нормі
АК Семенова, ГА Єрошенко, НВ Гасюк, ОО Стаханська, ВЄ Пудяк
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2014
22014
Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ (Ф) НЗ України
ВП Марценюк, ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 13-21, 2009
22009
Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій навчання з метою забезпечення якісної підготовки лікарів
ВП Марценюк, ОО Стаханська
22009
СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ STATE OF BONE IN CHILDREN LIVING IN DIFFERENT CONDITIONS OF ENVIRONMENT
МА Лучинський, ВМ Лучинський, О Богдан, ЮІ Лучинська, ЛО Пацкань, ...
Wiadomości Lekarskie 71 (9), 1722-1728, 2018
2018
Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК 2. Стоматологія (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2017 рiк
ДС Aветіков, СБ Алексєєв, ЛІ Амосова, ІІ Андріанова, СС Андрійців, ...
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ …, 2017
2017
ANALYSIS OF RESULTS OF SEMESTER COMPLEX TEST EXAMS IN MEDICAL EDUCATION BASED ON CORRELATION INDICES AND MULTIPARAMETER NEURONETWORK CLASTERIZATION
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Ternopil State Medical University, 2015
2015
NEURONETWORK PREDICTION OF LICENSE INTEGRATED EXAM “STEP 1” PASSING BASED ON CURRENT RESULTS AND SEMESTER COMPLEX TEST EXAM FOR MEDICAL STUDENTS
ОО Стаханська, АВ Семенець, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
SYSTEM ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION TECHNOLOGIES ENABLING QUALITATIVE TRAINING OF PHYSICIANS
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
INFORMATION SYSTEM OF RATING ESTIMATION OF TEACHERS’ACTIVITY OF UKRAINIAN MEDICAL UNIVERSITIES
ОО Стаханська, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
ARGUMENTATION OF IMPORTANCE OF WEB-PORTAL OF EDUCATIONAL AND METHODICAL RESOURCES FOR THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF STOMATOLOGICAL STUDENTS
ОО Стаханська
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
FEATURES OF TELEMEDICAL CONSULTATION OF STOMATOLOGIC PROFILE PATIENTS
ОО СТАХАНСЬКА
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2014
2014
Розробка клінічної діагностичної системи, що ґрунтується на правилах, побудованих методом послідовного покриття
ОО Стаханська
Медична інформатика та інженерія, 51–55-51–55, 2014
2014
Особливості телемедичного консультування пацієнтів стоматологічного профілю
ОО Стаханська
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 32-35, 2014
2014
Організація проведення стоматологічних планових оглядів на основі телемедичних технологій на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги
ОО Стаханська
Вісник наукових досліджень, 110-112, 2014
2014
Обґрунтування значення методики ліній практичних навичок для теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків
ОО Стаханська
Медична освіта, 135-138, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20