Світлана Юріївна Лєбєдєва / Svitlana Liebiedieva / Светлана Юрьвна Лебедева
Світлана Юріївна Лєбєдєва / Svitlana Liebiedieva / Светлана Юрьвна Лебедева
National University of Civil Defence of Ukraine/Національний університет цивільного захисту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
СЮ Лєбєдєва
НУВСУ, 2005
69*2005
Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
СЮ Лєбєдєва
ХНАДУ, 2005
69*2005
Екстремальна психологія: підручник
ОВ Тімченко, ВЄ Христенко, ВП Садковий, ОО Назаров, ...
212007
Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
СЮ Лєбєдєва
Х.: УЦЗУ, 2009
182009
Тренинг ведущих видов деятельности личности
ЛСЮ Шапарь В.Б., Куфлиевский А.С., Назаров О.А.
Ростов-на-Дону:Феникс, 2007
142007
ББК 88.4 Е 41
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдв, СМ Миронець, ОО Назаров, ...
72007
Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: Монографія
ОВ Тімченко, ВЄ Христенко, НВ Оніщенко, ОО Назаров, ...
Національний університет цивільного захисту України, 2019
52019
Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект
СЮ Лєбєдєва
УЦЗУ, 2009
52009
Екстремальна психологія: Підручник/за заг. ред. проф
ОП Євсюков, А Куфлієвський, Д Лєбєдєв, С Миронець, О Назаров, ...
ОВ Тімченка–К.: Тов «Август Трейд 502, 2007
52007
Роль соціально-психологічного тренінгу у формуванні групової згуртованості
СЮ Лєбєдєва
Збірник наукових праць, С. 217-219, 2007
52007
Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини
СЮ Лєбєдєва
НУЦЗУ, 2011
32011
Сучасні проблеми впровадження психотренінгових технологій у діяльність МНС
СЮ Лєбєдєва
Проблеми екстремальної та кризової психології, С.95-100, 2008
3*2008
Коррекция неблагоприятных эмоциональных состояний работников ОВД. Функционирование комнаты психологической разгрузки
СЮ Лебедева
Харьков: Изд-во Националь-ного ун-та внутренних дел Украины, 2002
32002
Сучасний погляд щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів МНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня
СЮ Лєбєдєва
22012
Реакція на стрес та методи його подолання
СЮ Лєбєдєва
22009
Деякі підходи щодо психологічного забезпечення діяльності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
СЮ Лєбєдєва
22004
Дослідження структури професійно важливих якостей рятувальників кінологічної служби
СМ Мордюшенко
Проблеми екстремальної та кризової психології, 196-205, 2013
12013
Управление проектами инновационного развития торговых предприятий
СЮ Бут
Бизнес Информ, 2012
12012
Концептуальні підходи до розвитку теорії надійності людини в сучасній психологічній науці
СЮ Лєбєдєва
12011
Сучасні напрямки та організація психологічної допомоги при кризових станах особистості
СЮ Лєбєдєва
Вісник Національної академії оборони України: збірник наукових праць, С. 90-93, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20