Наталія Миколаївна Громнацька Наталія Громнацька Громнацька Наталія Миколаївна Natalia
Наталія Миколаївна Громнацька Наталія Громнацька Громнацька Наталія Миколаївна Natalia
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Липидный спектр крови у детей и подростков с артериальной гипертонией
НИ Громнацкий, НН Громнацкая
Российский кардиологический журнал 3 (71), 27-28, 2008
82008
Диагностические критерии метаболического синдрома у детей и подростков
НИ Громнацкий, НН Громнацкая
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 8 (2), 2009
72009
Залізодефіцитна анемія у дітей – важлива проблема сьогодення
СК Ткаченко, НМ Громнацька
Педіатрія, акушерство та гінекологія 6, 9-13, 2002
62002
THE PATTERN OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY
N Gromnanatska, A Cherkas, B Lemishko, O Kulya
Georgean Medical Journal 4 (289), 68-72, 2019
42019
Особливості ліпідного обміну в дітей із метаболічним синдромом
НМ Громнацька, СК Ткаченко
Здоровье ребенка 5 (56), 15-20, 2014
42014
Сучасні погляди на дисфункцію автономної нервової системи як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому у дітей
НМ Громнацька
Современная педиатрия 7 (63), 17-28, 2014
32014
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и метаболический синдром у детей
НИ Громнацкий, НН Громнацкая
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 13 (S2), 2014
32014
Грудное вскармливание как метод профилактики метаболического синдрома у детей
НН Громнацкая, НИ Громнацкий
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 13 (S2), 2014
32014
Вплив показників маси тіла на частоту і характер перебігу артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків
НМ Громнацька
Буковинський медичний вісник 11 (2), 34-36, 2007
32007
Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом
НМ Громнацька
Современная педиатрия 6 (62), 80-84, 2014
22014
Тиреоїдна функція як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому в дітей
НМ Громнацька
Український журнал дитячої ендокринології 3, 26-30, 2014
2*2014
Вірогідність використання антропометричних показників у діагностиці метаболічного синдрому у дітей
НМ Громнацька
Семейная медицина 1 (51), 150-153, 2014
22014
Роль оксида азота в развитии артериальной гипертензии у детей и подростков с ожирением
НИ Громнацкий, НН Громнацкая
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 8 (6 S1), 103-92, 2009
22009
Peculiarities of lipid metabolism in children with metabolic syndrome
NM Gromnatska, SK Tkachenko
CHILD’S HEALTH 5 (56), 15-20, 2014
12014
Роль лептину у формуванні метаболічного синдрому в дітей
НМ Громнацька
Перинатология и педиатрия 1, 12-16, 2014
12014
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА ТА ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ОЖИРІННЯ В ЯКОСТІ КРИТЕРІЮ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
НМ Громнацька
Междунар. журн. педиатрии, акушерства и гинекологии 6 (3), 27-34, 2014
12014
Дискусійні питання діагностики метаболічного синдрому у дітей
НМ Громнацька, СК Ткаченко
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 5 (2), 64-70, 2014
12014
Інсулінорезистентність як провідний етіопатогенетичний кластер метаболічного синдрому у дітей та підлітків
НМ Громнацька
Педіатрія, акушерство та гінекологія 78 (3/4), 18-25, 2014
12014
Метаболический синдром в возрастном аспекте. Руководство для врачей
НИ Громнацкий, ГД Петрова, НН Громнацкая
2019
Вегетативний гомеостаз та морфофункціональний стан серця у дітей з абдомінальним ожирінням
НМ Громнацька, ББ Лемішко, ЗМ Кіт, ІВ Шалько
3rd International Scientific Conference "Science progress in European …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20