Крижановський Євгеній Миколайович
Крижановський Євгеній Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
ВБ Мокін, МП Боцула, ЄМ Крижановський
ВНТУ, 2011
122011
Новий метод синтезу геоінформаційних моделей природних систем за математичними моделями процесів у них
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
ВНТУ, 2007
62007
Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області. Частина І. Моніторинг поверхневих вод
ВБ Мокін, ОГ Яворська, МП Боцула, ОВ Давиденко, АІ Катасонов, ...
ВНТУ, 2005
62005
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВА Сташук, ОВ Дезірон, МЯ Бабич, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
52009
Автоматизація візуалізації результатів моделювання природних процесів у геоінформаційних системах
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
ВНТУ, 2008
52008
Геоінформаційна система басейну річки Південний Буг та її роль у прийнятті управлінських рішень
О Дезірон, В Мокін, Є Крижановський
Водне господарство України, 10-15, 2006
52006
Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування
ВБ Мокін, АР Ящолт, ЄМ Крижановський
Екологічна безпека та природокористування, 5-13, 2013
42013
Iнформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи монiторингу поверхневих вод
ВБ Мокiн, ЕМ Крижановський, МП Боцула
42011
Автоматизация методики антропогенной нагрузки и классификации экологического состояния бассейнов малых рек Винницкой области
ЕН Крыжановский, АВ Васильчук
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
42011
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВА Сташук, МЯ Бабич, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
42009
Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами
ВБ Мокін, ВГ Сторчак, ЄМ Крижановський, ОВ Гавенко, ВЮ Балачук
ВНТУ, 2014
32014
Удосконалення методу ординарного кригінгу геостатистичного аналізу для моделювання якості вод у річці з урахуванням її звивистості
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, ЮС Семчук
ВНТУ, 2011
32011
НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ГИС МОНТИРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, ЮМ Коновалюк
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2007
32007
Розробка геоiнформацiйного банку екологiчної iнформацiї з можливiстю наповнення даними рiзного характеру для державних та освiтнiх установ Вiнницької областi: Звiт про НДР та …
ВБ Мокiн, МП Боцула, ЕМ Крижановський, ЮМ Коновалюк, ...
32006
Збирання, обробка, збереження та візуалізація даних моніторингу вод Вінницької області на основі технології СУБД та геоінформаційних систем/Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської …
ЄМ Крижановський, ВБ Мокін
Одеса: ОДЕКУ, 138-140, 2004
32004
Інформаційна технологія побудови топологічно спостережуваної багатоз’язної аналітичної геоінформаційної системи зі змінною структурою
ВБ Мокін, ІВ Варчук, ЄМ Крижановський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 24-31, 2016
22016
Методика розрахунку водогосподарського балансу малої річки для забезпечення екологічної стабільності регіону
ЄМ Крижановський, ЛІ Гриник
ВНТУ, 2016
22016
Розробка геоінформаційних систем для моніторингу та управління водними ресурсами та основними гідротехнічними спорудами Рівненської та Сумської областей
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, ОВ Гавенко, ЛМ Скорина
Сборник докладов МНТК «Геоинформационные системы, компьютерные технологии …, 2014
22014
Геоінформаційні системи в екології
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
Вінниця: ВНТУ, 2014
22014
Метод розрахунку водогосподарського балансу для ділянок басейну з урахуванням детальних даних спецводокористування/ЄМ Крижановський, ТВ Полудненко.–IV Всеукраїнський з’їзд …
ЄМ Крижановський
Вінниця.–Видавництводрукарня «ДІЛО, 239-241, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20