Подписаться
Крижановський Євгеній Миколайович
Крижановський Євгеній Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
ВБ Мокін, МП Боцула, ЄМ Крижановський
ВНТУ, 2011
132011
Геоінформаційна система басейну річки Південний Буг та її роль у прийнятті управлінських рішень
О Дезірон, В Мокін, Є Крижановський
Водне господарство України, 10-15, 2006
102006
Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області. Частина І. Моніторинг поверхневих вод
ВБ Мокін, ОГ Яворська, МП Боцула, ОВ Давиденко, АІ Катасонов, ...
ВНТУ, 2005
92005
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій
ВБ Мокін, БІ Мокін, МЯ Бабич, ВЄ Антоненко, НО Білоцерківська, ...
ВНТУ, 2009
82009
Новий метод синтезу геоінформаційних моделей природних систем за математичними моделями процесів у них
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 40-47, 2007
72007
Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу
ВВ Гребінь, ВБ Мокін, ВА Сташук, ВК Хільчевський, МВ Яцюк, ...
Київ: Інтерпрес ЛТД, 2013
62013
Автоматизація візуалізації результатів моделювання природних процесів у геоінформаційних системах
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 51-54, 2008
62008
Збирання, обробка, збереження та візуалізація даних моніторингу вод Вінницької області на основі технології СУБД та геоінформаційних систем/Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської …
ЄМ Крижановський, ВБ Мокін
Одеса: ОДЕКУ, 138-140, 2004
62004
Геоінформаційні системи в екології
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський
Вінниця: ВНТУ, 2014
52014
Геоинформационная система мониторинга окружающей среды города Кривой Рог
ОВ Гавенко, ВБ Мокин, ЕН Крыжановский, ВВ Беленков
Геопрофи. Москва, 23-25, 2013
52013
Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування
ВБ Мокін, АР Ящолт, ЄМ Крижановський
Екологічна безпека та природокористування, 5-13, 2013
52013
Iнформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи монiторингу поверхневих вод
ВБ Мокiн, ЕМ Крижановський, МП Боцула
52011
Автоматизация методики антропогенной нагрузки и классификации экологического состояния бассейнов малых рек Винницкой области
ЕН Крыжановский, АВ Васильчук
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
52011
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВА Сташук, МЯ Бабич, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
52009
Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів річки Тиса у Закарпатській області
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВП Чіпак, РЄ Федів, ВМ Дуркот, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
52009
Автоматизована ідентифікація геоінформаційних моделей об’єктів моніторингу поверхневих вод області
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, ЮМ Коновалюк
Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології, 187-192, 2005
52005
Моделювання бізнес-процесівв та управління ІТ-проектами
ЄМ Крижановський, АР Ящолт, СО Жуков, ОМ Козачко
42018
Створення інформаційної системи моніторингу забруднення атмосферного повітря міста на основі технології «Інтернет речей»
ВБ Мокін, БЮ Собко, МВ Дратований, ЄМ Крижановський, ГВ Горячев
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 49-58, 2017
42017
Method for selecting the ranking criteria for monitoring stations of the status of spatially distributed systems and for defining the priority of their location
VB Mokin, LM Skoryna, AR Yascholt, YM Kryzhanivskiy
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
42017
Optimization of hydrographic and water-management regionalization of Ukraine according to world approaches and principles of the eu water framework directive
VV Grebin, VB Mokin, YM Kryzhanivskiy, SA Afanasyev
Hydrobiological Journal 52 (5), 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20