Подписаться
Ганна Лесик (Анна Лесик, Ganna Lesyk, Hanna Lesyk)
Ганна Лесик (Анна Лесик, Ganna Lesyk, Hanna Lesyk)
Подтвержден адрес электронной почты в домене npp.nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців
Г Онкович
Український інформаційний простір, 179-196, 2020
242020
Цифровізація освітнього процесу: проблеми та перспективи
НМ Духаніна, ГВ Лесик
BoScience Publisher, 2022
152022
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
ГВ Онкович, МІ Бойченко, НМ Дем’яненко, ЗФ Донець, ВЯ Карачун, ...
Автомоногафия дис… к. п, 263-265, 2012
82012
Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції
БА Воронкова, МА Дебич, НО Дівінська, ГВ Онкович, НМ Дем’яненко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2014
42014
Історико-педагогічні дослідження для освітньої сучасності України
ГВ Лесик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Методологічні особливості соціально-гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України
ГВ Лесик
Молодий вчений, 453-458, 2016
32016
Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України в умовах інтеграційних процесів
Г Лесик
Вища освіта України, 66-71, 2014
32014
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001 – 2012 рр.)
ГЛ Василь Майборода
Вища освіта України: теорет. та наук.-практ. часоп., 109-114, 2013
2*2013
Візуалізація навчальної інформації як засіб підвищення ефективності освітнього процесу
Н Духаніна, Г Лесик, О Грабар
Наука і техніка сьогодні, 2023
12023
Конвергентні медіа як інструмент для подолання стресу в освітньому середовищі ЗВО упродовж тривалого карантину
N DUKHANINA, G LESYK
European Humanities Studies: State and Society, 130-141, 2020
12020
Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу
НМ Духаніна, ГВ Лесик
Молодий вчений, 2018
12018
Лідерство в загальній середній освіті: актуальність, сутність, складники
ІЛ Гондюл
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
12017
Тенденції соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
ГВ Лесик
Біоресурси і природокористування: наук. журнал 6 (2), 171-176, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДН Мар’янівна, ГВ Лесик
The 9 th International scientific and practical conference “Modern science …, 2022
2022
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОТЕКСТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Г Лесик
Молодий вчений, 31-34, 2022
2022
Реферування як професійний вид мовної діяльності в курсі вивчення іноземної мови
НМ Духаніна, ГВ Лесик
CPN Publishing Group, 2022
2022
Інформаційно-освітнє середовище як засіб підвищення ефективності навчального процесу
НМ Духаніна, ГВ Лесик
ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021
2021
Використання медіа та WEB-технологій у навчанні іноземної мови в університетському курсі
ГВ Лесик, НМ Духаніна
Barca Academy Publishing, 2021
2021
Інформаційно-освітнє середовищеяк засіб підвищення ефективності навчального процесу
ГВ Лесик, НМ Духаніна
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 2021
2021
ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
А Зорін, В Карачун, В Кобченко, П Куляс, Г Лесик, Г Онкович
Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20