Ганна Лесик (Анна Лесик, Ganna Lesyk, Hanna Lesyk)
Ганна Лесик (Анна Лесик, Ganna Lesyk, Hanna Lesyk)
Підтверджена електронна адреса в npp.nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю
ВО Онкович, МІ Бойченко, НМ Дем’яненко, ЗФ Донець, ВЯ Карачун, ...
Автомоногафия дис… к. п, 263-265, 2012
72012
Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України в умовах інтеграційних процесів
Г Лесик
Вища освіта України, 66-71, 2014
32014
Історико-педагогічні дослідження для освітньої сучасності України
ГВ Лесик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
22017
Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції
БА Воронкова, МА Дебич, НО Дівінська, ГВ Онкович, НМ Дем’яненко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2014
22014
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001 – 2012 рр.)
ГЛ Василь Майборода
Вища освіта України: теорет. та наук.-практ. часоп., 109-114, 2013
2*2013
Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців
Г Онкович
Український інформаційний простір, 179-196, 2020
12020
Лідерство в загальній середній освіті: актуальність, сутність, складники
ІЛ Гондюл
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
12017
Навчання іноземної мови з урахуванням майбутньої спеціальності
ГВ Лесик, НМ Духаніна
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут …, 2020
2020
Стратегії україномовної підготовки студентів-іноземців
ГВ Лесик
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців
ГВ Лесик, ГВ Онкович, НМ Духаніна
Чернігівський національний технологічний університет, 2019
2019
Медіатехнології у навчанні української мови як іноземної
ГВ Лесик
Одеський національний університет ім. ІІ Мечникова, 2019
2019
Значення соціокультурного підходу для мовної підготовки іноземних студентів
ГВ Лесик
Світові виміри освітніх тенценцій. Науково-методичні проблеми мовної …, 2019
2019
Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу
НМ Духаніна, ГВ Лесик
Молодий вчений, 507-510, 2018
2018
Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття
ГВ Лесик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Методологічні особливості соціально-гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України
ГВ Лесик
Молодий вчений, 453-458, 2016
2016
Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі: педагогічний аспект
ГВ Лесик
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукр. наук. конф …, 2016
2016
Практична цінність викладання соціально-гуманітарних дисциплін у класичних університетах
ГВ Лесик
Modem scientific researches and developments: theoretical value and …, 2016
2016
Соціально-гуманітарна підготовка в класичних університетах України у парадигмі нової освітньої політики: початок ХХІ століття
ГВ Лесик
Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та …, 2016
2016
Інтернаціоналізація соціально-гуманітарної підготовки в класичних університетах України: початок ХХІ ст
ГВ Лесик
Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту …, 2015
2015
Соціо-гуманітарне значення впровадження спецкурсів медіа освітньої спрямованості у зміст професійної підготовки фахівців сфери інформаційних технологій
ЛГВ Духаніна Н.М.
Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Міжнародної …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20