Усюк Тетяна Вікторівна, Tetiana Usiuk (Usyuk) orcid: 0000-0003-1809-0502
Усюк Тетяна Вікторівна, Tetiana Usiuk (Usyuk) orcid: 0000-0003-1809-0502
Поліський національний університет, Polissia National University
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Institutional transformation of Ukraine’s agricultural sector
T Zinchuk, N Kutsmus, O Kovalchuk, V Dankevych, T Usiuk
Review of Economic Perspectives 17 (1), 57-80, 2017
602017
Європейська модель інвестиційного забезпечення політики сільського розвитку
ОА Прокопчук, ТВ Усюк
Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal 2 …, 2016
11*2016
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб
ТО Зінчук, ОД Ковальчук, НМ Куцмус, ТВ Усюк, ПВ Пивовар
ТО Зінчук, ОД Ковальчук, НМ Куцмус.–2017.–512 с, 2017
52017
Інституційні засади розвитку сільського підприємництва
ТВ Усюк
Полісся, 2014
52014
Аналіз методик визначення оптимальної ставки експортного мита на насіння соняшника в контексті взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом
ТО Зінчук, ОМ Романчук, ТВ Усюк
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 41-52, 2012
52012
Загальне та особливе у дефініціях теорії інституціоналізму
ТВ Усюк
Університет економіки і підприємництва; Інститут економіки, технологій і …, 2011
52011
Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи
ТО Зінчук, ТВ Усюк
Проблемы экономики, 11-17, 2020
32020
Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва
ТВ Усюк
Маркетинг і менеджмент інновацій, 283-290, 2013
3*2013
Institutional Support for Sustainable Development of Rural Areas
T Usiuk
Sustainable Development of Rural Areas, 120-129, 2019
22019
Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості
ТВ Усюк, ЛВ Фаріон
Економіка АПК, 64-70, 2018
22018
Analiz metodyk vyznachennia optymalnoi stavky eksportnoho myta na nasinnia soniashnyka v konteksti vzaiemovidnosyn mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom [Analysis of methods …
TO Zinchuk, OM Romanchuk, TV Usiuk
Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu [Bulletin …, 2015
22015
Methodical approach to the institutional matrix formation of agricultural business development
TV Usiuk
Visnyk ZhNAEU, 43, 2014
22014
Iнституцiйнi аспекти розвитку сiльського пiдприємництва: теоретико-методологiчний пiдхiд
ТВ Усюк
Вiсник Житомирського нацiонального агроекологiчного унiверситету 2 (1 (28)), 41, 2011
22011
Інституційні аспекти розвитку сільського підприємництва: теоретико-методологічний підхід [Електронний ресурс]
ТВ Усюк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Chem_Biol/Vzhnau/2011_1/41 …, 2011
22011
Institutional Fra mework of Rural Entrepreneurship
TV Usiuk
Ph. D. The sis, Economy, Zhytomyr. ahroekol. u t., Zhyto myr, Ukraine, 2009
22009
The imperatives of inclusive economic growth theory
O Chaikin, T Usiuk
Scientific Horizons 11 (84), 3-12, 2019
12019
Роль держави у розвитку сільського підприємництва
ТВ Усюк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Disproportionality of Ukraine's Participation in International Business: Rethinking under Conditions of the New Stage of Global Development
T Zinchuk, N Kutsmus, O Prokopchuk, O Kovalchuk, T Usiuk
Studies of Applied Economics 39 (6), 2021
2021
Participation and Bridging: Involving Etrepreneurs in the Management of the EU Rural Economy
TO Zinchuk, LV Tarasovych, MI Yaremova, TV Usiuk, OD Kovalchuk
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
2021
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ІМПЕРАТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
О Прокопчук, О Ковальчук, Т Усюк
Економіка та суспільство, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20