Тетяна Мірошніченко
Тетяна Мірошніченко
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, лабораторія
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата
ТВ Івченко, СІ Корнієнко, ТК Горова, ТМ Мірошніченко, МВ Гурін
Фактори експериментальної еволюції організмів 17, 169-173, 2015
12015
Особенности длительного культивирования пробирочных растений отдаленных гибридов томата
ТН Мирошниченко, ТВ Ивченко, АП Самовол
Овощи России 1 (26), 20-26, 2015
12015
ПРИСКОРЕНЕ РОЗМНОЖЕННЯ М’ЯТИ
НО Баштан, ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту овочівництва і …, 2019
2019
Педагоги-гуманісти про створення естетотерапевтичного освітнього середовища: ретроспективний аналіз
Т Мірошніченко
Естетика і етика педагогічної дії, 146-156, 2014
2014
The usage of cell selection in vitro in the creation of tomato and eggplants breeding lines with resistance to fusarium (Fusarium oxysporum)
TV Ivchenko, SI Kornienko, TM Miroshnichenko, HV Mozgovska
Agricultural Science and Practice 1 (3), 15-21, 2014
2014
Вихідний матеріал для селекції томата на стійкість проти біотичних факторів середовища з використанням культури in vitro
ТМ Мірошніченко
Еколого- і ресурсоефективні технології виробництва і зберігання …, 2014
2014
Спосіб оцінки стійкості зразків томата проти фузаріозного в’янення в культурі in vitro
ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним …, 2014
2014
Использование технологии in vitrо для размножения и депонирования коллекционных образцов томата и чеснока
ТВ Ивченко, ОН Шабетя, ТИ Виценя, ТН Мирошниченко
Инновации в АПК: проблемы и перспективы 3 (3), 68-73, 2014
2014
Оцінка стійкості зразків томата проти фузаріозного в’янення в культурі in vitro
ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко, ВЛ Черненко
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 193-201, 2014
2014
Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища
ТВ Івченко, НО Баштан, ТІ Віценя, ТМ Мірошніченко, ГВ Мозговська, ...
Вісник аграрної науки: Науково-теоретичний журнал НААН України, 34-38, 2014
2014
Розмноження стерильних форм томата в культурі in vitro
ТМ Мірошніченко
Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного …, 2013
2013
Визначення індивідуальних сублеталь-них концентрацій ФКР гриба F. oxysporum в поживному середовищі для різних генотипів томата
Селекційні і технологічні інновації в овочівництві, резерви збільшення …, 2013
2013
Добір сомаклонів томата і баклажана, стійких до фузаріозного в’янення
ТВ Івченко, ГВ Мозговська, ТМ Мірошніченко
Підвищення стійкості рослин до хвороб і екстремальних умов середовища в зв …, 2013
2013
Розмноження стерильних форм томата для гетерозисної селекції за допомогою біотехнологічних методів
ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 212-218, 2013
2013
Клітинна селекція калюсних ліній томата, стійких проти Fusarium oxysporum f.
ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Селекція та генетика сільсько-господарських рослин: традиції та перспективи …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15