Svitlana Zhadko, Светлана Жадько, Світлана Жадько, ORCID ID: 0000-0002-4533-2370
Svitlana Zhadko, Светлана Жадько, Світлана Жадько, ORCID ID: 0000-0002-4533-2370
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцiнка ринкових позицiй лiкарських препаратiв на основi концепцiї капiталу бренду
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, ОС Самборський, ОС Самборский, ...
ДЗ «Луганський державний медичний унiверситет», 2010
82010
Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських препаратів
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, СВ Жадько
82008
Науково-методичнi пiдходи до оптимiзацiї фiнансування iнновацiйного портфелю фармацевтичного пiдприємства
ММ Слободянюк, СВ Жадько, ОС Самборський
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 58-62, 2010
72010
Інновації у фармації
ЗМ Мнушко, ММ Слободянюк, СВ Жадько
наука, практика, навчальний процес/ЗМ Мнушко, ММ Слободянюк, СВ Жадько …, 2005
62005
Використання мережі Інтернет при просуванні лікарських препаратів до кінцевих споживачів
СВ Жадько
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 70-73, 2013
52013
Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації
ЗМ Мнушко, АБ Ольховська, ІВ Пестун, ОЮ Рогуля, ММ Слободянюк, ...
Національний фармацевтичний університет, 2011
52011
Naukovo-metodychni pidkhody do optymizatsiy finansuvannia innovatsiynoho portfeliu farmatsevtychnoho pidpryiemstva
MM Slobodianiuk, SV Zhadko, OS Samborskyi
Ukr. zhurn. klin. ta lab. med 2, 58-62, 2010
52010
Порівняльна оцінка ринкових позицій торговельних марок антигістамінних лікарських препаратів
ММ Слободянюк, ОС Самборський, СВ Жадько
Запорожский медицинский журнал, 123-125, 2010
52010
Стратегии позиционирования товарного ассортимента украинских фармацевтических предприятий
НН Слободянюк, СВ Жадько
Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб …, 2008
52008
Маркетингові дослідження торговельних марок амлодипіну
ММ Слободянюк, СВ Жадько
НФаУ, 2008
52008
Сучаснi аспекти позицiонування лiкарських препаратiв на фармацевтичному ринку
СВ Жадько
ДЗ «Луганський державний медичний унiверситет», 2013
42013
Otsinka pryvablyvosti segmentu rynku likarskykh preparativ pry formuvanni tovarnoho asortymentu farmatsevtychnogo pidpryemstva
MM Slobodianiuk, SV Zhadko
Kharkiv, 2008
42008
Формування інноваційного портфелю фармацевтичних підприємств на основі вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників
СВ Жадько
32013
Маркетингове й економічне обґрунтування доцільності та ефективності впровадження нових препаратів в товарний асортимент фармацевтичного підприємства
СВ Жадько, ММ Слободянюк, НН Слободянюк
32008
Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств
СВ Жадько
ступеня канд. фармац. наук: спец. 15.00. 01 «Технологія ліків та організація …, 0
3
Изучение эфективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирования фармацевтических работников
VV Malyi, MIM Medhat, SV Zhadko
Social Pharmacy in Health Care 2 (4), 58-66, 2016
22016
Анализ маркетинговых инструментов при формировании рыночного потенциала лекарственных средств
ВВ Малый, МИМ Медхат, СВ Жадько, ВВ Малий
22016
Изучение эфективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирования фармацевтических работников
ВВ Малый, МИМ Медхат, СВ Жадько, ВВ Малий
22016
Modern aspects of positioning drugs on the pharmaceutical market
SV Zhadko
Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини 8 (1), 52, 2013
22013
Аналiз забезпеченостi населення України флебопротекторними лiкарськими препаратами
ЗМ Мнушко, АДХ Мунес, СВ Жадько
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 219-223, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20