Follow
Юлія Решітник (Діхтяренко)
Юлія Решітник (Діхтяренко)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2016
72016
Development of a prefracture zone from an interface crack at a corner point of an interface of two elastic media
МV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Journal of Mathematical Sciences 184 (2), 121-135, 2012
62012
Influence of the plasticity of a joining material on the kink of an Interface crack at the corner point of the interface of media
МV Dudyk, YV Dikhtyarenko, VМ Dyakon
Materials Science 50 (1), 46-54, 2014
52014
Investigation of the initial stage of kinking of an interface crack at an angular point of the interface of two media
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Materials Science 47 (5), 627-635, 2012
42012
Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 53-59, 2011
42011
“Trident” Model of Plastic Zone at the End of a Mode I Crack Appearing on the Nonsmooth Interface of Materials
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Materials Science 50 (4), 516-526, 2015
32015
Разветвление трещин нормального отрыва в угловой точке границы раздела сред
МВ Дудик, ЮВ Дихтяренко
Теоретическая и прикладная механика, 101-111, 2012
32012
Дослідження зони передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу пружних середовищ
АО Камінський, ЛА Кіпніс, МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 51 (4), 111-119, 2016
22016
Історія фізики (курс лекцій)
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Умань: ПП" Жовтий", 2015
22015
Investigation of the Influence of Plasticity of Materials on the Strength of a Composite Joint
МV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Journal of Mathematical Sciences 201 (1), 83-98, 2014
22014
Напряженно-деформированное состояние у вершин трещины нормального отрыва, выходящей из угловой точки границы раздела сред
МВ Дудик, ЮВ Дихтяренко, ГА Хазин
Вісник Одеського національного університету. Математика. Механіка, 59-68, 2013
22013
Моделювання початкової пластичної смуги у кутовій точці межі розділу середовищ з міжфазною тріщиною
ЮВ Діхтяренко
Вісник Одеського національного університету. Математика. Механіка 16 (вип …, 2011
22011
Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану біля вершини міжфазної тріщини, що виходить із кутової точки ламаної межі розділу матеріалів.
МВ Дудик, ЮВ Решітник, ВМ Феньків
Запорізький національний університет, 2020
12020
Використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів фізичних спеціальностей з теоретичної фізики
М Дудик, Ю Решітник, В Коцик
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 63-73, 2019
12019
Критичне мислення як технологія ефективного формування компетентностей майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство»
КС Ільніцька, ЮВ Решітник
Наукова молодь-2019, 25-27, 2019
12019
Методичні особливості вивчення нанотехнологій при підготовці вчителя фізики
КС Ільніцька, ЮВ Решітник
Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ …, 2019
1*2019
Історія і методологія фізики та астрономії: курс лекцій для студентів закладів вищої освіти фізико-математичних спеціальностей
МВ Дудик, КС Ільніцька, ЮВ Решітник, ІА Ткаченко
Бровари: АНФ груп, 2019
12019
Електродинаміка (курс лекцій)
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Умань: ПП «Жовтий», 2015
1*2015
Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 56 (1), 71-83, 2015
12015
Класична механіка (курс лекцій)
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Умань: ПП «Жовтий», 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20