Follow
Антонюк Катерина (Antoniuk Kateryna)
Антонюк Катерина (Antoniuk Kateryna)
National University Zaporizhzhia Polytechnic
Verified email at zntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій
НВ Куденко, К Комліченко
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія …, 2007
132007
Дослідження конкуренції на Українському ринку
КІ Антонюк
Вчені записки КІПУ. Економічні науки, 23-26, 2007
92007
Особливості диференціації як основи конкурентної стратегії
КІ Антонюк
Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: XVI Міжн …, 2008
72008
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового регіону (на прикладі Запорізької області)
ДА Антонюк, КІ Антонюк
Політехніка, 2012
62012
Концептуальна модель стратегії позиціонування
КІ Антонюк
КІ Антонюк, 99-101, 2008
62008
Маркетингове дослідження підприємств за допомогою методик управління якістю
НВ Куденко, НВ Куденко, КІ Комліченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
62007
Етапність маркетингового позиціонування
КІ Комліченко
Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки.–Черкаси: ЧДТУ, 279-284, 2006
62006
Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону
ЮВ Буй, КІ Антонюк
Регіональна економіка, 67-78, 2019
52019
Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції
АДА Антонюк К.І.
Стратегічна панорама, 2017
52017
Операційний менеджмент у виробництві і сфері послуг: Навч. посіб.
ВП Волков, ДА Антонюк, ДТ Бікулов, КІ Антонюк
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012
52012
Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів у контексті міжнародного співробітництва
КІ Антонюк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз
КІ Антонюк
Проблемы экономики, 37-44, 2018
42018
Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціального, фінансово-економічного розвитку та безпеки споживання в Україні
KI Antoniuk, DA Antoniuk, LM Bukharina, VO Shishkin
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (28), 462-471, 2019
32019
Dualizm mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy v konteksti sotsialnoho, finansovo-ekonomichnoho rozvytku ta bezpeky spozhyvannia v Ukraini [Dualism of international technical …
KI Antoniuk, DA Antoniuk, LM Bukharinoi, VO Shyshkina
Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky—Financial and …, 2019
32019
Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва.
АІ Мокій, КІ Антонюк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 69-76, 2016
32016
Регіональна економіка: практикум: навч. посіб.
ІД Шеламова, КІ Антонюк
К.: Ліра-К, 2013
32013
Проблеми та перспективи розвитку українського ринку морозива
КІ Антонюк
Вісник НУВГП, 42, 2008
32008
Просування на ринку морозива: торговельна марка чи товарна категорія
КІ Антонюк
КІ Антонюк, 50-55, 2008
32008
Дослідження підходів до розробки маркетингової стратегії компанії
КІ Антонюк
Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні: VI Міжн. наук.-практ …, 2007
3*2007
Формування стратегії позиціонування: підходи та шляхи вдосконалення
КІ Антонюк
КІ Антонюк, 142-148, 2007
3*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20