Інна Григорівна Якубишина _ Inna Yakubyshyna
Інна Григорівна Якубишина _ Inna Yakubyshyna
Асистент кафедри внутрішньої медицини №3 Тернопільський державний медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метаболічна складова кальцифікації клапанного апарату серця у хворих на хронічному гемодіалізі
АІ Гоженко, ІР Мисула, ОБ Сусла, ІГ Якубишина
Медична хімія 11 (2), 15-19, 2009
12009
Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом
ЛП Мартинюк, ОО Ружицька, ЛЗ Вонс, МІ Козій, ІГ Якубишина
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 125-125, 2016
2016
THE CORRELATION OF MARKERS OF ENDOGENIC INTOXICATION AND IMMUNITY IN PATIENTS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS AND EFFICACY OF DIFFERENT SCHEMES OF TREATMENT
ТО МИЛЬНІКОВА, ЛП МАРТИНЮК, ГБ СИМКО, ІГ ЯКУБИШИНА
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 40-45, 2013
2013
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ СХЕМ
ТО МИЛЬНІКОВА, ЛП МАРТИНЮК, ГБ СИМКО, ІГ ЯКУБИШИНА
2013
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК У ДОДІАЛІЗНОМУ ПЕРІОДІ
ЛП Мартинюк, ОО Ружицька, АА Клим, ОС Мартинюк, ГБ Симко, ...
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 25-25, 2012
2012
Антиінфекційна резистентність у жінок із хронічними запальними захворюваннями сечостатевих органів хламідійної етіології
ІГ Якубишина, НМ Білик
Вісник наукових досліджень, 94-95, 2010
2010
Хофітол в лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функції нирок
ТО Мильнікова, ОЙ Бакалюк, НЮ Шевченко, МА Погоріла, ...
Вісник наукових досліджень, 27-29, 2007
2007
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1 В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
НІ Ярема, НВ Пасєчко, АО Боб, ЛВ Наумова, ІВ Смачило, ...
МЕДИЧНА ОСВIТА, 217, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8