Анатолій Анатолійович Мельниченко / Анатолий Анатольевич Мельниченко / Anatolii Melnychenko /
Анатолій Анатолійович Мельниченко / Анатолий Анатольевич Мельниченко / Anatolii Melnychenko /
Vice-rector of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Форсайт економіки України cередньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти/наук. керівник проекту акад. НАН України МЗ Згуровський
АО Болдак, СВ Войтко, ОА Гавриш, ІМ Джигирей, КВ Єфремов, ...
Міжнародна рада з науки (ICSU), 136, 2015
134*2015
Аналіз сталого розвитку–глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз
МЗ Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, ПЛ Вавулін, ІМ Джигирей, ...
Міжнар. рада з науки (ICSU).–К.: НТУУ «КПІ», 2009.–200 с, 2009
592009
Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів
СО Тульчинська, АА Мельниченко, ОА Акімова
ВП «Едельвейс», 2012
25*2012
Прояви академічної нечесності
А Мельниченко
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод …, 2016
132016
Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві
АА Мельниченко, ІВ Пиголенко
Український соціум, 6, 2005
13*2005
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету
Т Фініков, Т Добко, Т Турчиновський, А Мельниченко, М Дойчик, ...
https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6Wa1NoR3g4S1FaWVE/view, 234, 2016
122016
Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти
АА Мельниченко, ОА Касаткіна, ОА Касаткина
Політехніка, 2009
12*2009
Аналіз зносостійкості банкнот української гривні в умовах реального обігу
ТЮ Киричок, АА Мельниченко, ВМ Нестеренко
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
11*2013
Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем
АА Мельниченко
ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ …, 2012
102012
Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts
M Zgurovsky, GA Stratukha, AA Melnychenko, SV Voitko, AA Boldak, ...
Global analysis of quality and security of life.—Kyiv: NTUU «KPI, 1, 2010
10*2010
Перетворенi форми у виховних практиках сучасного соцiуму: дис.… канд. соцiол. наук: 09.00. 10 «Фiлософiя освiти»/Мельниченко Анатолiй Анатолiйович; Нац. техн. ун-т України …
АА Мельниченко
10*2006
До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю
АА Мельниченко, АП Киричок
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 142-146, 2014
8*2014
Управління корпоративною трансформацією системи залізничного транспорту України [Текст] : монографія
АВ Гречко, ПВ Круш, АА Мельниченко
К.: НТУУ "КПІ", 2010
82010
МЕТАМОРФОЗИ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
А Мельниченко
Мультиверсум. Філософський альманах, 233-243, 2006
82006
Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології: монографія
АА Мельниченко, АМ Іщенко, ОА Касаткіна, СВ Мельниченко
К.: Освіта України, 2009
7*2009
Масова культура як елемент сучасного виховного простору
АА Мельниченко, СВ Савицька
Вісник Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб …, 2006
7*2006
Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект
АА Мельниченко, ММ Тютюннікова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
62012
Управління у вимірах гуманізму
АА Мельниченко
ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка., 81-85, 2011
62011
Якість освіти в НТУУ «КПІ» та сучасний ринок праці очима студентів–старшокурсників: результати соціологічного дослідження
АА Мельниченко, ІВ Пиголенко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2005
6*2005
Transformation of Educational Process in Covid-19 Pandemic: A Case of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
A Melnychenko, T Zheliaskova
Advanced Education, 4-10, 2021
42021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20