ІВПіМ
ІВПіМ
Інститут водних проблем і меліорації
Verified email at iwpim.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ресурсозберігаючі технології водопостачання
ПД Хоружий, ТП Хомутецька, ВП Хоружий
К.: Аграрна наука 534, 2008
892008
Охорона і відтворення родючості ґрунтів у зональних агроекосистемах
ВО Греков, ЛВ Дацько
Агроекологічний журнал, 43-45, 2009
202009
Розрахунок балансу поживних речовин у землеробстві України
ЛВ Дацько
Посібник українського хлібороба.–Харків, 65-68, 2008
142008
Зміна родючості ґрунтів України під впливом сільськогосподарського використання
ДМ Бенцаровський, ЛВ Дацько
Охорона родючості ґрунтів: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф, 42-50, 2004
132004
Исследование процессов и разработка технологии обезжелезивания воды с помощью железобактерий
ПД Хоружий, ТП Хомутецька, ВП Хоружий
Химия и технология воды 25 (5), 465-475, 2003
102003
Агроекологічний стан ґрунтів та контроль за їх родючістю
ОГ Тараріко, ВО Греков, ЛВ Дацько
Агроекологічний журнал, 39-44, 2011
92011
Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу
ВІ Книш
Форум права.–2010.–№ 1.–С. 153–158, 2010
92010
Господарський аспект земельних відносин в Україні
ЛВ Дацько, ВЛ Іскоростенський
Економіка АПК, 62-66, 2008
92008
Банківський маркетинг у конкурентному середовищі
МВ Мальчик, СІ Коваль
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2013
8*2013
та ін. Довідник по сільськогосподарському водопостачанню і каналізації
ПД Хоружий, ВО Орлов
К.: Урожай, 1992
81992
Сучасний стан родючості ґрунтів і майбутній урожай
ДМ Бенцаровський, ЛВ Дацько, ОС Щербатенко, ОГ Дзюба, МЛ Нікітюк
Охорона родючості ґрунтів.—Вип 2, 12-13, 2006
72006
Баланс азоту в землеробстві України
ДМ Бенцаровський, ЛВ Дацько, МВ Кирієнко
Збірник наук. праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”.–К.: ННЦ ІЗ УААН, 25, 2006
72006
Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України
ОА Козаченко
Економіка АПК, 107-112, 2012
62012
Баланс поживних речовин у ґрунтах України та його динаміка
ВО Греков, ЛВ Дацько, НД По-шедiв, МО Дацько
Охорона родючості ґрунтів.–Вип 4, 46-50, 2008
62008
Управління матеріальними ресурсами в забезпеченні ефективного функціонування комбікормових підприємств
ОА Козаченко
Економіка АПК, 37-43, 2007
62007
Державне регулювання розвитку комбікормових підприємств
ОА Козаченко
Економіка АПК, 55-58, 2009
52009
Родючість грунтів потребує охорони
О Демидов, В Греков, Л Дацько
Аграрний тиждень, 101, 2009
52009
Місце сівозмін у збереженні родючості ґрунтів
ВО Греков, ЛВ Дацько, ВМ Панасенко
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 74-79, 2008
52008
Шляхи збалансованого водокористування та водовідтворення в Україні
ПД Хоружий, ТП Хомутецька, АЛ Котельчук
Екологічний вісник, 7-8, 2007
52007
Обґрунтування застосування мікробіологічних показників у системі агрохімічної паспортизації земель
ЛВ Дацько
Агроекологічний журнал, 65-67, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20