Галина Лопушняк, Galyna Lopushnyak
Галина Лопушняк, Galyna Lopushnyak
професор ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
та ін. МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ВГ Бодров, ВГ Дем'янишин
– К.: НДФІ 5, 400, 2004
412004
Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки
ГС Лопушняк
Фінанси України, 2010
242010
Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку.
ГС Лопушняк
Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011
192011
Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: Монографія
ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011.–372 с, 2011
192011
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Бюджетнi видатки як iнструмент державного регулю¬ вання соцiально-економiчного розвитку України-.
Г Лопушняк
Науковий вiсник «Демократичне врядування», 2011, 2011
15*2011
Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України
Г Лопушняк
Науковий вісник «Демократичне врядування, 141-145, 2011
152011
Принципи формування та реалізації державної соціальної політики
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 75-84, 2010
152010
Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування
ВК Андрушко, ВМ Баранчук, Дем'янишин ВГ та ін
ОЮ Оболенський - Хмельницький: Поділля, 1999, 1999
15*1999
Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та тенденції реформування
ГС Лопушняк
Демократичне врядування, 2011
132011
Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток
ІВ Алєксєєв, ГС Лопушняк, МВ Ливдар
Львів: Ліга - Прес, 2014
10*2014
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : колективна наукова монографія
та ін. ОА Кириченко, СА Єрохін, ВГ Дем'янишин
– К.: Національна академія управління, 2008
102008
Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні
ГС Лопушняк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
92011
Концептуальні засади державної соціальної політики
В Загорський, Г Лопушняк
Ефективність державного управління, 13 - 20, 2009
92009
Системи забезпечення та технології бюджетного процесу
ГС Лопушняк, ВГ Дем'янишин
Тернопіль: Економічна думка, 2006
8*2006
Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я
ВС Загорський, ЗМ Лободіна, ГС Лопушняк
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
72010
Соціально-економічні аспекти розвитку вищих навчальних закладів України
Г Лопушняк
Інститут економіки НАН України, 2001
72001
Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація
ГС Лопушняк, ЗМ Лободіна, МВ Ливдар
Економічний часопис-ХХІ, 79-84, 2016
62016
Фінансове забезпечення державної політики у сфері охорони здоров'я
ГС Лопушняк
Менеджер: вісник Донецького державного університету управління, 113 - 120, 2011
62011
Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти
ГС Лопушняк
Актуальні проблеми державного управління, 31-38, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20